Eindpunt-analyse: Rapporteer open poorten op eindpunten

Jump > Eindpunt-analyse

Configuratie eindpunt-analyse

Eindpunt-analyse inschakelen

Als deze optie is ingeschakeld, dan worden eenmaal per dag open poorten op alle jumpsnelkoppelingen gescand.

TCP-poorten

Voer de TCP-poorten in die moeten worden gescand. Voer meerdere poortnummers in, gescheiden door komma's, of voer een bereik poortnummers in door het laagste en het hoogste poortnummer in te voeren, gescheiden door een streepje.

UDP-poorten

Voer de UDP-poorten in die moeten worden gescand. Voer meerdere poortnummers in, gescheiden door komma's, of voer een bereik poortnummers in door het laagste en het hoogste poortnummer in te voeren, gescheiden door een streepje.

Rapport eindpunt-analyse

Type jumpsnelkoppeling

Selecteer uit het vervolgkeuzemenu het type jumpsnelkoppeling waar u een rapport over wilt hebben.

Jumpoint

U kunt de resultaten verder verfijnen door alleen jumpsnelkoppelingen te selecteren die een verbinding via een geselecteerd Jumpoint hebben.

Open poorten opnemen die al zijn gemarkeerd als verwacht

Verfijn de resultaten verder door poorten uit te sluiten waarvoor u al hebt aangegeven dat u verwacht dat deze open zijn.

Resultaten eindpunt-analyse

Bekijk de open poorten die zijn gevonden op de op de vorige pagina gespecificeerde eindpunten. U kunt poorten aangeven waarvan u verwacht dat deze open zijn zodat deze in toekomstige rapporten uit zijn gefilterd. U kunt ook voor alle poorten aangeven dat u niet verwacht dat ze open zijn.