Jumpgroepen: Configureer welke gebruikers toegang hebben tot welke Jumpitems

Jump

Jumpgroepen

Jumpgroepen

Een Jumpgroep is een manier om Jumpitems te organiseren en om leden verschillende toegangsniveaus tot deze Jumpitems te bieden. Gebruikers worden aan Jumpgroepen toegewezen ofwel via deze pagina of via de pagina Gebruikers en beveiliging > Groepsbeleidslijnen.

Nieuwe Jumpgroep toevoegen, bewerken, verwijderen

Maak een nieuwe groep aan, wijzig een bestaande groep of verwijder een bestaande groep.

Jumpgroepen zoeken

U kunt een bestaande groep snel vinden in de lijst Jumpgroepen door de naam, een deel van de naam of een term uit de opmerkingen in te voeren. De lijst filtert alle groepen waarvan een naam of opmerking de ingevoerde zoekterm bevat. De lijst blijft gefilterd totdat de zoekterm wordt verwijderd – ook als de gebruiker andere pagina's bezoekt of zich afmeldt. Klik op de X rechts in het zoekvak om de zoekterm te verwijderen.

Groep toevoegen of bewerken

Naam

Maak een unieke naam aan om deze groep te identificeren. Deze naam is handig wanneer Jumpitems aan een groep worden toegevoegd en wanneer wordt bepaald welke gebruikers en groepsbeleidslijnen lid zijn van een Jumpgroep.

Codenaam

Stel een codenaam in voor integratiedoeleinden. Als u geen codenaam instelt, maakt PRA er automatisch een aan.

ECM-groep

Selecteer welke ECM-groep aan de Jumpgroep moet worden gekoppeld. Het vervolgkeuzemenu toont ECM-groepen die op de site zijn aangemaakt. Als er geen aangepaste ECM-groepen zijn, is Standaard de enige beschikbare optie. Verzoeken om inloggegevens die afkomstig zijn van Jumpitems in een Persoonlijke Jumpgroep worden naar de Standaard ECM-groep geleid.

Deze functie is alleen beschikbaar als de functie is ingeschakeld toen uw site werd gebouwd. Neem contact op met uw sitebeheerder als de functie niet beschikbaar is.

De ECM-groepen moeten bestaan om aan een Jumpgroep gekoppeld te kunnen worden, maar ze moeten ook nog aan een API-account worden gekoppeld om ze door te kunnen leiden. Ga voor meer informatie naar API-configuratie: De XML API inschakelen en aangepaste velden configureren.

Opmerkingen

Voeg een korte beschrijving toe om het doel van deze Jumpgroep samen te vatten.

Groepsbeleidslijnen

Hier wordt een lijst met groepbeleidslijnen weergegeven die gebruikers aan deze Jumpgroep toewijzen.

Toegestane gebruikers

Zoek naar gebruikers om aan deze Jumpgroep toe te voegen. U kunt voor elke gebruiker de Jumpitem-rol instellen om de specifieke machtigingen voor Jumpitems in deze Jumpgroep in te stellen. U kunt ook de standaard Jumpitem-rollen van de gebruiker gebruiken die op de pagina Gebruikers en beveiliging > Groepsbeleidslijnen of Gebruikers en beveiliging > Gebruikers zijn ingesteld. Een Jumpitem-rol is een van te voren gedefinieerde reeks machtigingen voor het beheer en gebruik van Jumpitems.

U kunt ook op elke gebruiker een Jumpbeleid toepassen om diens toegang tot de Jumpitems in deze Jumpgroep te beheren. Als u in plaats hiervan Op Jumpitem ingesteld selecteert, wordt het Jump-beleid toegepast op het Jumpitem zelf. Jump-beleidslijnen worden op de pagina Jump > Jump-beleidslijnen geconfigureerd en bepalen welke periodes een gebruiker toegang heeft tot dit Jumpitem. Er kan ook een kennisgeving worden verzonden als het Jump-beleid wordt benaderd of er kan toestemming moeten worden gevraagd om het te benaderen. Als er op de gebruiker of het Jumpitem geen Jump-beleid is toegepast, is de toegang tot dit Jumpitem onbeperkt.

De bestaande Jumpgroepgebruikers worden in een tabel weergegeven. U kunt gebruikerslijst filteren door een gebruikersnaam in te voeren in het vak Filteren. Ook kunt u de instellingen van een gebruiker bewerken of de gebruiker van de Jumpgroep verwijderen.

Ga naar Gebruikers en beveiliging > Groepsbeleidslijnen om groepen gebruikers aan een Jumpgroep toe te voegen en wijs die groep aan een of meer Jumpgroepen toe.

Bewerken en verwijderen van functionaliteit kan voor sommige gebruikers zijn uitgeschakeld. Dit gebeurt wanneer een gebruiker via een groepsbeleid is toegevoegd of wanneer de Jumpitem-rol van het systeem van een gebruiker ingesteld is op iets anders dan Geen toegang.

Klik op de koppeling voor het groepsbeleid om het beleid als geheel te wijzigen. Alle wijzigingen aan het groepsbeleid gelden voor alle leden van dat groepsbeleid.

Klik op de koppeling voor de gebruiker om Jumpitem-rol van het systeem van die gebruiker te wijzigen. Alle wijzigingen aan de Jumpitem-rol van het systeem van de gebruiker gelden voor alle Jumpgroepen waarvan de gebruiker een niet-toegewezen lid is.

U kunt ook de individuen aan de groep toevoegen en hiermee hun instellingen die ergens anders zijn gedefinieerd, overschrijven.

Raadpleeg Jumpgroepen gebruiken om te configureren welke gebruikers toegang tot bepaalde Jumpitems hebben voor meer informatie.