Mijn account: Wachtwoord en gebruikersnaam wijzigen, de Access Console en andere software downloaden

 

Vervolgkeuzemenu Gebruiker

Naast de naam van de huidige gebruiker en de knop Afmelden wordt het vervolgkeuzemenu Gebruiker weergegeven - dit menu bevindt zich rechts bovenaan de gebruikersinterface en biedt vanaf elke plek op de beheersite toegang tot enkele belangrijke functies:

  • Starten Privileged Web Access Console: Hiermee krijgt u gemakkelijk toegang tot webconsole vanaf elke plek in /login.
  • Download Access Console: Via deze snelkoppeling kunt u de access console downloaden.
  • Uitgebreide beschikbaarheid inschakelen Hiermee wordt de functie ingeschakeld in de access console.
  • Taal: Geeft de huidige taal weer. Als meer dan één taal is ingeschakeld voor uw site, selecteer dan in het vervolgkeuzemenu de taal die u wilt gebruiken. Deze taal wordt ook toegepast op de Privileged Web Access Console.

Zie voor meer informatie Uitgebreide beschikbaarheid gebruiken om beschikbaar te blijven als u niet bent ingelogd.

BeyondTrust Privileged Web-toegangsconsole

Open de privileged web access console, een online access console. Open externe systemen vanuit uw browser zonder de volledige access console te hoeven downloaden en installeren.

BeyondTrust Access Console

Kies platform

Kies het besturingssysteem waarop u deze software wilt installeren. Deze vervolgkeuzelijst heeft als standaard het juiste installatieprogramma voor het gedetecteerde besturingssysteem.

Zie voor meer informatie de Privileged Web Access Console-gids.

Download BeyondTrust Access Console

Download het installatieprogramma voor de BeyondTrust-access console.

Als een systeembeheerder het console-installatieprogramma op een groot aantal systemen moet implementeren, dan kan hij of zij het Microsoft installatieprogramma in combinatie met een willekeurig beheerdershulpmiddel gebruiken. Op de commandoregel moet u bij het samenstellen van de opdracht om de console met een MSI te installeren naar de map gaan waar de MSI was gedownload en de opdracht invoeren zoals die op de pagina Mijn account staat.

U kunt voor uw MSI-installatie optionele parameters meegeven.

  • Met INSTALLDIR= kunt u elk geldig pad opgeven naar de map waar u de console wilt installeren.
  • Voor RUNATSTARTUP= kunt u 0 (standaard) of 1 opgeven. Als u 1 invoert, dan wordt de console telkens opgestart als de computer opstart.
  • ALLUSERS= accepteert "" of 1 (standaard). Als u 1 invoert, dan wordt de console voor alle gebruikers van de computer geïnstalleerd, anders alleen voor de huidige gebruiker.
  • SHOULDAUTOUPDATE=1 Als u alleen voor de huidige gebruiker installeert, dan kunt u kiezen of de console automatisch moet worden bijgewerkt telkens wanneer de site wordt bijgewerkt door de waarde 1 in te voeren. Bij 0 (standaard) wordt niet automatisch bijgewerkt maar moet de console handmatig opnieuw worden geïnstalleerd als de site wordt bijgewerkt. Als u de console voor alle gebruikers installeert, dan wordt deze niet automatisch bijgewerkt.
  • Met /quiet of /q wordt het installatieprogramma uitgevoerd zonder dat vensters, spinners, fouten of andere zichtbare waarschuwingen worden weergegeven.

Uw wachtwoord veranderen

BeyondTrust adviseert u om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Gebruikersnaam, huidig wachtwoord, nieuw wachtwoord

Controleer of u bent ingelogd op de account waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen en voer vervolgens uw huidige wachtwoord in. Maak een nieuw wachtwoord voor uw account en bevestig dit. U kunt het wachtwoord net zo instellen als u wilt, als de tekenreeks maar voldoet aan het beleid zoals het gedefinieerd is op de pagina /login > Beheer > Beveiliging.

Verander uw e-mailinstellingen

E-mailadres

Stel het e-mailadres in waarnaar e-mailkennisgevingen moeten worden verzonden, zoals het opnieuw instellen van het wachtwoord of waarschuwingen over uitgebreide beschikbaarheid-modus.

Wachtwoord

Voer het wachtwoord voor uw /login-account in, niet het wachtwoord voor uw e-mailaccount.

Verificatie in twee stappen

Verificatie in twee stappen activeren

Activeer verificatie in twee stappen (2FA) om het beveiligingsniveau te verhogen voor gebruikers die toegang hebben tot /login en de BeyondTrust-access console. Klik op Verificatie in twee stappen activeren en gebruik vervolgens een verificator-app naar keuze, zoals Google Authenticator, om de QR-code die op de pagina wordt weergegeven te scannen. U kunt ook de alfanumerieke code onder de QR-code handmatig in uw verificator-app invoeren.

De app registreert automatisch het account en voorziet u van codes. Voer uw wachtwoord in en de code die de door u geselecteerde app heeft gegenereerd en klik vervolgens op Activeren. Let wel dat de code 60 seconden geldig is. Hierna wordt een nieuwe code gegenereerd. Nadat u hebt ingelogd, hebt u de keuze om naar een andere verificator-app over te schakelen of om 2FA uit te schakelen.

Als uw beheerder u dwingt 2FA te gebruiken, kunt u de functie niet uitschakelen.

Uitgebreide beschikbaarheid-modus

Activeren of uitschakelen

Activeer de modus uitgebreide beschikbaarheid of schakel deze uit door op de knop Activeren of uitschakelen te klikken. In de modus uitgebreide beschikbaarheid kunt u, als u niet op de console bent ingelogd, e-mailuitnodigingen van andere gebruikers ontvangen met het verzoek een sessie te delen.

Agent voor Bureaublad op afstand

Installatieprogramma voor agent voor extern bureaublad downloaden

De agent voor extern bureaublad moet worden geïnstalleerd op 64-bits Windows-servers waarop Extern bureaublad-services zijn ingeschakeld en waarop door beheerders gedefinieerde toepassingen moeten worden gestart en van inloggegevens moeten worden voorzien

Virtuele smartcard

De BeyondTrust-gebruiker moet een stuurprogramma voor de virtuele smartcard van BeyondTrust hebben geïnstalleerd om verificatie via virtuele smartcard te kunnen uitvoeren. De computer waar toegang toe wordt verkregen, moet actief zijn in opgewaardeerde modus. Ook moet er ofwel het stuurprogramma voor de virtuele smartcard van BeyondTrust voor een eindpunt zijn geïnstalleerd of er moet toegang mogelijk zijn via de functie 'Jump naar' van de access console.

Raadpleeg Smartcards voor verificatie op afstand voor meer informatie en vereisten.

Windows-achitectuur selecteren

Kies of u het installatieprogramma voor de virtuele smartcard wilt downloaden voor het systeem van de BeyondTrust-gebruiker of voor het eindpuntsysteem.

Installatieprogramma voor Virtuele Smartcard downloaden

Download het hierboven geselecteerde installatieprogramma voor de virtuele smartcard. Met een virtuele smartcard kunt u op een extern systeem worden geverifieerd via een smartcard op uw lokale systeem.