Beheer > Automatische omschakeling

Deze functie is alleen voor beschikbaar voor klanten die een BeyondTrust Box op locatie bezitten. Klanten van BeyondTrust Cloud hebben geen toegang tot deze functie.

Zie voor meer informatie Privileged Remote Access Failoverconfiguratie.

Automatische omschakeling :: Configuratie

Nieuwe verbindingsdetails voor Backup-site: Hostnaam of IP-adres

Voer de hostnaam of het IP-adres in van de BeyondTrust Box die u als back-up wilt gebruiken in een relatie met automatische omschakeling.

TLS-poort

Voer het TLS-poortnummer in waarmee dit primaire apparaat een verbinding met het back-up-apparaat kan maken.

Omgekeerde verbindingsdetails voor deze primaire site: Hostnaam of IP-adres

Voer de hostnaam of het IP-adres in van deze BeyondTrust Box die u als primair apparaat wilt gebruiken in een relatie met automatische omschakeling.

TLS-poort

Voer het TLS-poortnummer in waarmee het back-up-apparaat een verbinding met dit primaire apparaat kan maken.

Automatische omschakeling :: Status

Status van deze host

Bekijk de hostnaam van deze site, samen met de status van de primaire site of van de back-up-site.

Status van peer-host

Bekijk de hostnaam van deze site, samen met de status van de primaire site of van de back-up-site. Bekijk ook de datum en het tijdstip van de laatste statuscontrole.

Statusgeschiedenis

Vouw een tabel met opgetreden statusgebeurtenissen uit of klap deze in.

Automatische omschakeling :: Status van de primaire of back-upsite

De tekst geeft een bevestiging dat u zich ofwel op de primaire site of op de back-up-site van uw hostsite bevindt.

Nu synchroniseren

Forceer handmatig een gegevenssynchronisatie vanaf het primaire apparaat naar het back-up-apparaat.

Back-up/primair worden

Verwissel met het andere apparaat van rol, waardoor in feite een automatische omschakeling wordt uitgevoerd voor gepland onderhoud of voor een bekende gebeurtenis die voor automatische omschakeling zorgt.

Vink dit vakje aan om een gegevenssynchronisatie uit te voeren vanaf de site op example.com terwijl deze back-up/primair wordt.

Als u de gegevens tussen de twee apparaten wilt synchroniseren voordat u de rollen verwisselt, dan moet u dit vakje aanvinken. Als deze optie wordt geselecteerd, dan wordt de verbinding met alle gebruikers op het primaire apparaat tijdens de gegevenssynchronisatie verbroken en zijn er geen nieuwe bewerkingen mogelijk totdat de rollen geheel verwisseld zijn.

Vink dit vakje aan om een back-up te worden, zelfs als geen verbinding kan worden gemaakt met het andere apparaat op example.com.

U hebt op de primaire site de optie om back-up te worden, zelfs als geen contact met het andere apparaat kan worden verkregen. Als deze optie niet is aangevinkt, dan wordt de automatische omschakeling geannuleerd als beide apparaten voor wat hun rollen bij automatische omschakeling betreft (één primair en één back-up) niet kunnen worden gesynchroniseerd.

Als u bijvoorbeeld weet dat het huidige back-up-apparaat online is maar vanwege verbindingsproblemen niet door het primaire apparaat kan worden bereikt, dan kunt u deze optie aanvinken om het primaire apparaat back-up te maken nog voordat de netwerkverbinding is hersteld. In dit voorbeeld hebt u ook toegang tot het back-up-apparaat nodig en moet u dat primair maken.

Relaties automatische omschakeling

Verbreek de relatie voor automatische omschakeling en verwijder elk van de apparaten van de rollen als primair c.q. back-up.

Automatische omschakeling :: Configuratie primaire of back-upsite

Gedeelde IP-adressen

Stel het gedeelde IP-adres in dat de site gebruikt in geval van een automatische omschakeling door het vakje voor het IP-adres voor automatische omschakeling aan te vinken. Als u de relatie tussen de sites wijzigt, dan worden de aangevinkte IP-adressen uitgeschakeld als een primaire site back-up wordt en ingeschakeld als een back-up-site primair wordt. U moet handmatig de instelling naar het andere apparaat kopiëren omdat de instelling niet wordt gedeeld.

Automatische omschakeling :: Backupinstellingen

De instellingen die u hier configureert worden alleen ingeschakeld als de site die u configureert als back-up functioneert.

Als u zich op de primaire site bevindt, selecteer dan Instellingen voor back-up > om de pagina met de te configureren velden uit of in te klappen.

Backupsitebewerkingen activeren

Schakel back-ups van de site in of uit.

Interval voor automatische data-synchronisatie

U kunt de tijden van het interval voor automatische gegevenssynchronisatie handmatig instellen.

Bandbreedtelimiet gegevenssynchronisatie

Stel de parameters in voor de bandbreedte tijdens gegevenssynchronisatie.

Automatische omschakeling activeren

Schakel de automatische omschakeling snel in of uit.

Time-out voor primaire site

Stel in hoe lang de primaire site onbereikbaar moet zijn voordat automatische omschakeling optreedt.

IP-adressen voor netwerkverbindingstest

Voer het IP-adres voor de back-up-site in om te bepalen of het back-up-apparaat het primaire apparaat niet kan bereiken omdat het primaire apparaat offline is of omdat het back-up-apparaat geen netwerkverbinding meer heeft.