Automatische omschakeling: Een back-up B Series Appliance instellen voor automatische omschakeling

Beheer

Automatische omschakeling

Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten die een B Series Appliance op locatie bezitten. Klanten van BeyondTrust Cloud hebben geen toegang tot deze functie.

Zie voor meer informatie Privileged Remote Access Configuratie automatische omschakeling.

Configuratie

Nieuwe verbindingsdetails voor Backup-site

Hostnaam of IP-adres

Voer de hostnaam of het IP-adres in van het B Series Appliance die u als back-up wilt gebruiken in een relatie met automatische omschakeling.

Poort

Voer het TLS-poortnummer in waarmee dit primaire B Series Appliance een verbinding met het back-up B Series Appliance kan maken.

Omgekeerde verbindingsdetails voor deze primaire site

Hostnaam of IP-adres

Voer de hostnaam of het IP-adres in van dit B Series Appliance dat u als primair apparaat wilt gebruiken in een relatie met automatische omschakeling.

Poort

Voer het TLS-poortnummer in waarmee het back-up B Series Appliance een verbinding met dit primaire B Series Appliance kan maken.

Status

Status van deze host

Bekijk de hostnaam van deze site, alsook de status van het primaire exemplaar van de site of de back-up van de site.

Status van peer-host

Bekijk de hostnaam van deze site, alsook de status van het primaire exemplaar van de site of de back-up van de site. Bekijk ook de datum en het tijdstip van de laatste statuscontrole.

Statusgeschiedenis

Vouw een tabel met opgetreden statusgebeurtenissen uit of klap deze in.

Status van de primaire of back-up-site

De tekst geeft een bevestiging dat u zich ofwel op de primaire site of op de back-up-site van uw hostsite bevindt.

Nu synchroniseren

Forceer handmatig een gegevenssynchronisatie vanaf het primaire B Series Appliance naar het back-up B Series Appliance.

Back-up/primair worden

Verwissel met het andere B Series Appliance van rol, waardoor in feite een automatische omschakeling wordt uitgevoerd voor gepland onderhoud of voor een bekende gebeurtenis die voor automatische omschakeling zorgt.

Vink dit vakje aan om een gegevenssynchronisatie uit te voeren vanaf de site op example.com terwijl deze back-up/primair wordt

Als u de gegevens tussen de twee B Series Appliances wilt synchroniseren voordat u de rollen verwisselt, dan moet u dit vakje aanvinken. Als deze optie wordt geselecteerd, dan wordt de verbinding met alle gebruikers op het bestaande primaire B Series Appliance tijdens de gegevenssynchronisatie verbroken en zijn er geen nieuwe bewerkingen mogelijk totdat het omwisselen is voltooid.

Vink dit vakje aan om een back-up te worden, zelfs als geen verbinding kan worden gemaakt met het andere apparaat op example.com

U hebt op de primaire site de optie om back-up te worden, zelfs als geen contact met het andere B Series Appliance kan worden verkregen. Als deze optie niet is aangevinkt, dan wordt de automatische omschakeling geannuleerd als beide B Series Appliances voor wat hun rollen bij automatische omschakeling betreft (één primair en één back-up) niet kunnen worden gesynchroniseerd.

Als u bijvoorbeeld weet dat het huidige back-up B Series Appliance online is maar vanwege verbindingsproblemen niet door het primaire apparaat kan worden bereikt, dan kunt u deze optie aanvinken om het primaire apparaat back-up te maken nog voordat de netwerkverbinding is hersteld. In dit voorbeeld hebt u ook toegang tot het back-up-apparaat nodig en moet u dat primair maken.

Relaties automatische omschakeling

Verbreek de relatie voor automatische omschakeling en verwijder elk B Series Appliance van de rol als primair c.q. back-up.

Configuratie primaire of back-up-site

Gedeelde IP-adressen

Stel het gedeelde IP-adres in dat de site gebruikt in geval van een automatische omschakeling door het vakje voor het IP-adres voor automatische omschakeling aan te vinken. Als u de relatie tussen de sites wijzigt, dan worden de aangevinkte IP-adressen uitgeschakeld als een primaire site back-up wordt en ingeschakeld als een back-up-site primair wordt. U moet handmatig de instelling naar het andere apparaat kopiëren omdat de instelling niet wordt gedeeld.

Back-upinstellingen

De instellingen die u hier configureert worden alleen ingeschakeld als de site die u configureert als back-up functioneert.

Als u zich op de primaire site bevindt, selecteer dan Instellingen voor back-up > om de pagina met de te configureren velden uit of in te klappen.

Back-upsitebewerkingen activeren

Schakel back-ups van de site in of uit.

Interval voor automatische data-synchronisatie

U kunt de tijden van het interval voor automatische gegevenssynchronisatie handmatig instellen.

Bandbreedtelimiet gegevenssynchronisatie

Stel de parameters in voor de bandbreedte tijdens gegevenssynchronisatie.

Automatische omschakeling activeren

Schakel de automatische omschakeling snel in of uit.

Time-out voor primaire site

Stel in hoe lang de primaire site onbereikbaar moet zijn voordat automatische omschakeling optreedt.

IP-adressen voor netwerkverbindingstest

Voer het IP-adres voor de back-up-site in om te bepalen of het back-up-apparaat het primaire apparaat niet kan bereiken omdat het primaire apparaat offline is of omdat het back-up-apparaat geen netwerkverbinding meer heeft.