Vault: Rapport over Vault-account en gebruikersactiviteit

Rapporten

Vault

Resultaten rapporten accountactiviteit Vault

Datumbereik

Selecteer een startdatum voor het ophalen van rapportagegegevens. Selecteer vervolgens ofwel het aantal dagen waarvoor rapportagegegevens moeten worden opgehaald ofwel een einddatum.

Account

Typ een accountnaam of selecteer het account in de dynamische vervolgkeuzelijst om alle gebeurtenissen weer te geven waarbij een specifiek account was betrokken dat in de BeyondTrust Vault is opgeslagen.

Gebruiker

Om alle gebeurtenissen te zien waarbij een specifieke geprivilegieerde gebruiker betrokken is, typt u de naam van de gebruiker in of selecteert u de naam van de gebruiker in de dynamische pop-uplijst.

Zie voor meer informatie Technisch Whitepaper BeyondTrust Vault.

Als een gebruiker geanonimiseerd is om te voldoen aan normen geeft de Vault-account activiteit mogelijk pseudoniemen weer voor gebruikersgegevens of wordt aangegeven dat de informatie is verwijderd. Zie voor meer informatie over het verwijderen en anonimiseren van gegevens omwille van naleving Naleving: Gegevens anonimiseren om aan de nalevingsvereisten te voldoen.

Resultaten rapporten met accountactiviteit Vault

Omdat gebruikers afzonderlijke toegang kunnen krijgen om accounts te gebruiken en uit te checken, maakt het activiteitenrapport voor Vault-accounts onderscheid tussen beide. Hierdoor kunnen beheerders het verschil zien tussen een gebruiker die het wachtwoord van het account kan weergeven en een gebruiker die alleen inloggegevens in een sessie kan injecteren.

De kolom Gegevens in het activiteitenrapport voor Vault-accounts geeft informatie weer met betrekking tot de gebeurtenis. De gebeurtenis Inloggegevens uitgecheckt bevat een koppeling Details in de nieuwe kolom Gegevens als inloggegevens tijdens een sessie werden uitgecheckt. De koppeling verwijst naar het Detailrapport voor de technische ondersteuningssessie waarin de inloggegevens werden gebruikt.

Als de inloggegevens via /login werden uitgecheckt, bevat de kolom Gegevens geen koppeling naar Details.