Vault: Rapport over Vault-account en gebruikersactiviteit

Rapporten :: Vault-account-activiteit

Datum, Start, duur en einde van een bereik

Selecteer een startdatum voor het ophalen van rapportagegegevens. Selecteer vervolgens ofwel het aantal dagen waarvoor rapportagegegevens moeten worden opgehaald ofwel een einddatum.

Account

Om alle gebeurtenissen met betrekking tot een specifieke BeyondTrust Vault opgeslagen account te zien, typt u de accountnaam in, of selecteert u de account uit de dynamische pop-up lijst.

Gebruiker

Om alle gebeurtenissen te zien waarbij een specifieke geprivilegieerde gebruiker betrokken is, typt u de naam van de gebruiker in of selecteert u de naam van de gebruiker in de dynamische pop-uplijst.

Zie voor meer informatie Technisch Whitepaper BeyondTrust Vault.

Als een gebruiker geanonimiseerd is om te voldoen aan normen geeft de Vault-account activiteit mogelijk pseudoniemen weer voor gebruikersgegevens of wordt aangegeven dat de informatie is verwijderd. Zie voor meer informatie over het verwijderen en anonimiseren van gegevens omwille van naleving Naleving: Gegevens uit Privileged Remote Access anonimiseren om aan normen te voldoen.