Speciale acties: Aangepaste speciale acties aanmaken

Beheer > Speciale acties

Speciale acties aanpassen

Maak aangepaste speciale acties aan om uw processen sneller te laten verlopen. U kunt aangepaste speciale acties aanmaken voor Windows, Mac en Linux systemen.

Nieuwe aangepaste speciale actie toevoegen, bewerken, verwijderen

Maak een nieuwe speciale actie aan, wijzig een bestaande speciale actie of verwijder een bestaande speciale actie.

Speciale actie toevoegen of bewerken

Naam actie

Maak een unieke naam aan om deze actie te identificeren. Een gebruiker kan tijdens een sessie deze naam in de vervolgkeuzelijst speciale acties zien.

Opdracht

Voer in het veld Opdracht het volledige pad in van de toepassing die u wilt uitvoeren. Gebruik geen aanhalingstekens, deze worden automatisch toegevoegd indien nodig. Windows systemen maken gebruik van de opgegeven macro's. Als de opdracht op het externe systeem niet kan worden gevonden, dan verschijnt deze aangepaste speciale actie niet in de lijst speciale acties voor de gebruiker.

Argumenten

Als de opgegeven opdracht argumenten op de opdrachtregel accepteert, dan kunt u die argumenten vervolgens invoeren. In argumenten mogen, indien nodig, aanhalingstekens worden gebruikt en in argumenten voor Windows mogen de geleverde macro's worden gebruikt.

Voor hulp met Windows-argumenten kunt u zoeken op “command line switches" (opdrachtregelparameters) op msdn.microsoft.com.

Bevestigen

Als u het vakje Bevestigen aanvinkt, dan wordt aan gebruikers gevraagd te bevestigen dat zij deze speciale actie willen uitvoeren voordat de speciale actie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Anders wordt, wanneer de aangepaste speciale actie tijdens een sessie in het menu wordt geselecteerd, die speciale actie direct uitgevoerd.

Opgewaardeerd uitvoeren

Door deze optie aan te vinken verschijnt deze speciale actie alleen als de client op het eindpunt in opgewaardeerde modus wordt uitgevoerd. Als u een aangepaste actie in opgewaardeerde modus uitvoert, dan wordt u gevraagd om die actie als de systeemgebruiker uit te voeren of om inloggegevens te verstrekken voor een andere geldige account op het externe systeem.

Instellingen speciale acties

Ingebouwde speciale acties weergeven

Als u de door BeyondTrust geleverde standaard speciale acties inschakelt, dan moet u de optie Ingebouwde speciale acties weergeven aanvinken. Als u daarentegen alleen uw eigen speciale acties wilt inschakelen, dan mag u deze optie niet aanvinken.

De speciale actie Windows beveiliging (Ctrl-Alt-Del) kan niet worden uitgeschakeld.