Speciale acties: Aangepaste speciale acties aanmaken

Toegangsconsole

Speciale acties

Speciale acties

Maak speciale acties om uw processen sneller te laten verlopen. Er kunnen speciale acties worden gemaakt voor Windows-, Mac- en Linux-systemen.

Nieuwe speciale acties toevoegen, bewerken, verwijderen

Maak een nieuwe speciale actie aan, wijzig een bestaande speciale actie of verwijder een bestaande speciale actie.

Speciale actie toevoegen of bewerken

Naam actie

Maak een unieke naam aan om deze actie te identificeren. Een gebruiker kan tijdens een sessie deze naam in de vervolgkeuzelijst speciale acties zien.

Opdracht

Voer in het veld Opdracht het volledige pad in van de toepassing die u wilt uitvoeren. Gebruik geen aanhalingstekens, deze worden automatisch toegevoegd indien nodig. Windows-systemen maken gebruik van de opgegeven macro's. Als de opdracht op het externe systeem niet kan worden gevonden, dan verschijnt deze aangepaste speciale actie niet in de lijst speciale acties voor de gebruiker.

Argumenten

Als de opgegeven opdracht opdrachtregelargumenten accepteert, kunt u deze argumenten vervolgens invoeren. In argumenten mogen, indien nodig, aanhalingstekens worden gebruikt en in argumenten voor Windows-systemen mogen de geleverde macro's worden gebruikt.

Zoek naar 'opdrachtregelparameters' op docs.microsoft.com voor hulp bij Windows-argumenten.

Bevestigen

Als u het selectievakje Bevestigen inschakelt, moeten gebruikers bevestigen dat zij deze speciale actie willen uitvoeren voordat de speciale actie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Anders wordt de speciale actie direct uitgevoerd als de speciale actie tijdens een sessie in het menu wordt geselecteerd.

Instellingen speciale acties

Ingebouwde speciale acties weergeven

Schakel Ingebouwde speciale acties weergeven in om de standaard door BeyondTrust geboden speciale acties in te schakelen. Als u daarentegen alleen uw eigen speciale acties wilt inschakelen, dan mag u deze optie niet aanvinken.

De speciale actie Windows-beveiliging (Ctrl-Alt-Del) kan niet worden uitgeschakeld.