E-mailconfiguratie: Software configureren om e-mails te verzenden

Beheer > E-mailconfiguratie

Configuratie :: E-mailadres

Als een apparaat is aangewezen als een back-up-apparaat of een verkeers-node, dan wordt de e-mailconfiguratie voor dat apparaat overschreven met de e-mailconfiguratie die op het primaire hoofdapparaat is gedefinieerd.

Van adres

Stel het e-mailadres in waarvandaan automatische berichten vanaf uw BeyondTrust Box worden verzonden.

Configuratie :: SMTP-relayserver

Configureer uw BeyondTrust Box om met uw SMTP-relayserver samen te werken om per e-mail automatisch kennisgevingen over bepaalde gebeurtenissen te verzenden.

SMTP-relayserver

Voer de hostnaam of het IP-adres van uw SMTP-relayserver in.

SMTP-poort

Stel de SMTP-poort voor contact met deze server in.

SMTP-encryptie

Als uw SMTP-server SSL-encryptie ondersteunt, kies dan SSL of TLS. Selecteer anders Geen.

SMTP-gebruikersnaam

Als uw SMTP-server verificatie vereist, voert u een gebruikersnaam in.

SMTP-wachtwoord

Als uw SMTP-server verificatie vereist, voert u een wachtwoord in.

Configuratie :: Admin-contactpersoon

Standaard Contactpersoon Admin e-mailadressen

Voer een of meer e-mailadressen in waar e-mails naartoe moeten worden verzonden. De adressen moeten door een spatie worden gescheiden.

Een test-e-mail verzenden als de instellingen zijn opgeslagen

Als u direct een test-e-mail wilt ontvangen om te verifiëren of uw SMTP-instellingen juist zijn geconfigureerd, vink dan deze optie aan voordat u op de knop Veranderingen opslaan klikt.

Verzenden dagelijkse communicatiekennisgeving

U kunt de BeyondTrust Box elke dag een kennisgeving laten verzenden om te controleren of de communicatie van waarschuwingen juist functioneert.

 

Naast de test-e-mail en de dagelijkse kennisgevingen die u hierboven kunt configureren, worden e-mails verzonden bij de volgende gebeurtenissen:

 • Wanneer tijdens een automatische omschakeling de productversie op de primaire node niet overeenkomt met de productversie op de back-up-node.
 • Wanneer tijdens een controle van de status van automatische omschakeling een van de volgende problemen wordt gedetecteerd.
  • Het huidige apparaat is de primaire node en in /login is een gedeeld IP-adres geconfigureerd, maar de netwerk-interface ervan is niet ingeschakeld.
  • In /login is een gedeeld IP-adres geconfigureerd, maar dit is in /appliance niet als een IP-adres opgenomen.
  • De back-up-node kon geen contact met de primaire node krijgen en evenmin met de test-IP-adressen die op de pagina Beheer > Automatische omschakeling zijn geconfigureerd.
  • De back-up-node kon geen contact met de test-IP-adressen krijgen die op de pagina Beheer > Automatische omschakeling zijn geconfigureerd.
  • De back-up-verwerking van de back-up-node is op de pagina Beheer > Automatische omschakeling uitgeschakeld.
  • De zelftest van de back-up-node is onverwacht mislukt, wat aangeeft dat het apparaat niet goed functioneert.
  • De back-up-node kon via de hostnaam van de primaire node geen contact met de primaire node krijgen.
  • Automatische omschakeling is uitgeschakeld en de back-up-node kon de primaire node niet testen.
  • Automatische omschakeling is ingeschakeld en de back-up-node kon de primaire node niet testen. De back-up-node wordt automatisch de primaire node als de primaire node geen antwoord meer geeft.
  • Automatische omschakeling is ingeschakeld en de back-up-node wordt automatisch de primaire node omdat de primaire node te lang offline was.
  • Gegevenssynchronisatie van de primaire node naar de back-up-node is op enig moment in de afgelopen 24 uur mislukt.