Standaard scripts: Scripts aanmaken voor sessies met scherm delen of met opdrachtshell

Toegangsconsole

Standaard scripts

Standaard scripts

Maak aangepaste scripts aan om te gebruiken in sessies met scherm delen en opdrachtshell. Het script wordt in de interface van scherm delen of opdrachtshell weergegeven terwijl het wordt uitgevoerd. Als u een script in de interface voor scherm delen uitvoert, dan wordt het uitgevoerde script op het externe beeldscherm weergegeven.

Raadpleeg Overzicht en hulpmiddelen voor toegangssessies voor meer informatie.

Raadpleeg De opdrachtshell op het externe eindpunt openen met behulp van de Toegangsconsole voor meer informatie.

Filters voor beschikbaarheid van team en categorieën

Filter de weergave door in de vervolgkeuzelijst een team of categorie te selecteren.

Nieuw standaard script toevoegen, bewerken, verwijderen

Maak een nieuw script aan, wijzig een bestaand script of verwijder een bestaand script.

Standaard script toevoegen of bewerken

Scriptnaam

Maak een unieke naam aan om dit script te identificeren. Deze naam moet de gebruikers helpen het script te vinden dat zij willen uitvoeren.

Beschrijving

Voeg een korte beschrijving toe om het doel van dit script samen te vatten. De beschrijving wordt bij de prompt weergegeven om te bevestigen dat de gebruiker het geselecteerde script wil uitvoeren.

Opdrachtenreeks

Schrijf de serie opdrachten. Scripts moeten in opdrachtregelformaat worden geschreven, net zoals u een batchbestand of shellscript schrijft. Let op dat alleen de laatste regel interactief kan zijn: u kunt niet middenin een script om invoer vragen.

In het script kunt u aan een hulpbronbestand refereren door middel van '%RESOURCE_FILE%'. Let er daarbij op dat u de aanhalingstekens niet vergeet. Let op dat de opdrachtenreeks hoofdlettergevoelig is.

U kunt toegang krijgen tot de tijdelijke map van het hulpbronbestand door %RESOURCE_DIR% te gebruiken. Als u een script uitvoert met een bijbehorend hulpbronbestand, dan wordt dat bestand tijdelijk naar de computer van de klant geüpload.

Beschikbaarheid van team

Selecteer welke teams dit item moeten kunnen gebruiken.

Categorieën

Selecteer de categorie waaronder dit item in de lijst moet worden opgenomen.

Hulpbronbestand

U kunt een hulpbronbestand selecteren dat bij dit script hoort.

Categorieën

Categorie toevoegen, verwijderen

Maak een nieuwe categorie aan of verwijder een bestaande categorie.

Bronnen

Bron kiezen en uploaden

Voeg eventuele hulpbronbestanden toe waar u vanuit uw scripts toegang toe wilt hebben. U mag maximaal 100 MB naar uw map met hulpbronbestanden uploaden.

Als u een hulpbronbestand met dezelfde naam als een bestaand hulpbronbestand uploadt, ziet u een melding om te bevestigen dat u het bestand wilt vervangen.

  • Als u op JA klikt, wordt het bijgewerkte hulpbronbestand geüpload en gebruikt voor alle toepasselijke standaard scripts.
  • Als u op NEE klikt, wordt het bestand niet geüpload.

Verwijderen

Verwijder een bestaand hulpbronbestand.