Leveranciers: Rapport over leveranciersaccounts en gebruikersactiviteit

Rapporten

Leveranciers

Activiteitenrapport voor leveranciersaccounts

Datumbereik

Selecteer een startdatum voor het ophalen van rapportagegegevens. Selecteer vervolgens ofwel het aantal dagen waarvoor rapportagegegevens moeten worden opgehaald ofwel een einddatum.

Leveranciersgroep

Zoek alle gebeurtenissen met betrekking tot een specifieke leverancier. Rapporten bevatten onder meer: Tijdstempel, Leveranciersgroep, Gebeurtenistype, Uitgevoerd door en gekoppelde Gegevens. Gebeurtenistypes omvatten Leveranciersgroep of Leveranciergebruiker aangevraagd/aangemaakt/verwijderd/afgewezen.