Cluster: Atlas-clustertechnologie configureren voor loadbalancing

Beheer

Cluster

Status

Grootschalige geografische implementaties hebben voordeel van BeyondTrust Atlas-clustertechnologie, waarbij één enkele BeyondTrust-site wordt opgezet over meerdere B Series Appliances, die nodes in een cluster worden genoemd. Het hoofd B Series Appliance/primaire node is de plek waar de meeste beheertaken worden uitgevoerd. De dataverkeer-node is een B Series Appliance die een bijdrage levert aan het effectief routeren van uw ondersteunend gegevensverkeer.

Op de primaire node configureert u zowel de primaire node zelf als de dataverkeer-nodes.

Meer informatie over Atlas vindt u in de BeyondTrust Atlas-technologiegids.

Huidige status

Bevestigt de rol van het site-exemplaar van waaruit u de pagina heeft bezocht.

Nu synchroniseren

Synchroniseert de geclusterde B Series Appliances.

Ontbind cluster

Het cluster ontbinden, waarbij effectief ieder B Series Appliance uit de rol in het cluster wordt verwijderd.

Statusgeschiedenis

Toon/verberg het logboek van geclusterde B Series Appliance-berichten.

Dataverkeer-nodes

De methode om dataverkeer-nodes te kiezen

Deze selector wordt gebruikt om te definiëren hoe een dataverkeer-node wordt gekozen voor een ondersteuningstechnicus of een eindpunt-client-verbinding. De beschikbare methoden voor definitie van de verbinding zijn Willekeurig, A-record opzoeken, SRV-record opzoeken, IP-Anycast, en Tijdzone-verschil. De keuze van de verbindingsmethode is in hoge mate afhankelijk van uw netwerkinfrastructuur, en andere complexe aspecten.

Nieuwe dataverkeer-node toevoegen, node bewerken, node verwijderen

Maak een nieuwe node aan, wijzig een bestaande node of verwijder een bestaande node.

Nieuwe client-verbindingen accepteren

Zorg dat dit is aangevinkt, anders kunnen clients de dataverkeer-node niet gebruiken.

Voeg dataverkeer-node toe

Nieuwe client-verbindingen accepteren

Zorg dat dit is aangevinkt, anders kunnen clients de dataverkeer-node niet gebruiken.

Naam

Maak een unieke naam aan om deze node te identificeren.

Tijdzone-verschil

Wordt alleen gebruikt als Methode om dataverkeer-nodes te kiezen is ingesteld op Tijdzone-verschil. Dit proces houdt in dat de tijdzone-instelling van de hostmachine wordt gedetecteerd en deze instelling wordt gebruikt om een passende dataverkeer-node te vinden met het kleinste tijdzone-verschil. Het tijdzone-verschil wordt bepaald aan de hand van de instelling van de tijdzone van de klant, relatief aan de gecoördineerde universele tijd (UTC).

Openbaar adres

Voer de poort in die in de DNS door u is ingesteld voor deze node, en vul de poort in die door clients wordt gebruikt om te communiceren met de node.

Intern adres

Dit kan hetzelfde zijn als het openbare adres. Via de uitgebreide configuratie kan optioneel een andere hostnaam worden ingesteld voor communicatie tussen apparaten.

Voorvoegsels van netwerkadres

U kunt dit leeg laten.

Voer voor geavanceerde configuraties voorvoegsels van netwerkadressen in, één per regel, in de vorm van ip.add.re.ss[/netmask]. Netmask is optioneel en kan in punt-decimaalindeling vorm worden gegeven of als een integer bitmask. Als netmask achterwege wordt gelaten, wordt uitgegaan van één IP-adres.

Als dit veld is ingevuld, probeert de primaire node een client toe te wijzen aan deze dataverkeer-node als het IP-adres van de client overeenkomt met een van de voorvoegsels van de netwerkadressen. Als het IP-adres van de client overeenkomt met meerdere voorvoegsels van de netwerkadressen, wordt de client toegewezen aan de dataverkeer-node met het langste overeenkomende voorvoegsel. Als de voorvoegsels even lang zijn, wordt een van de overeenkomende dataverkeer-nodes willekeurig gekozen. Als het IP-adres van de client niet overeenkomt met een van de voorvoegsels van de netwerkadressen, wordt de client toegewezen aan de hand van de geconfigureerde methode.

Configuratie primaire node

Primaire node

Naam

Maak een unieke naam aan om deze node te identificeren.

Openbaar adres

Voer de poort in die in de DNS door u is ingesteld voor deze node, en vul de poort in die door clients wordt gebruikt om te communiceren met de node.

Intern adres

Dit kan hetzelfde zijn als het openbare adres. Via de uitgebreide configuratie kan optioneel een andere hostnaam worden ingesteld voor communicatie tussen apparaten.

Maximale client-terugval naar primaire node

Het aantal door u ingestelde clients dat indien nodig kan teruggrijpen naar de primaire node voor dataverkeer.