Beveiliging: Beveiligingsinstellingen beheren

Beheer > Beveiliging

Beveiliging :: Opties

Minimumlengte wachtwoord

Stel regels in voor lokale gebruikersaccounts voor de lengte van wachtwoorden.

Complexe wachtwoorden vereist

Stel regels in voor lokale gebruikersaccounts voor de complexiteit van wachtwoorden.

Standaard wachtwoordverloop

Stel regels in voor lokale gebruikersaccounts voor hoe vaak wachtwoorden verlopen.

Wachtwoord resetten inschakelen

Sta gebruikers met een geconfigureerd e-mailadres toe wachtwoorden te herstellen. De koppelingen in e-mails voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord zijn geldig tot een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:

 • Er is 24 uur verstreken;
 • Er wordt op de koppeling geklikt en het wachtwoord wordt met succes opnieuw ingesteld;
 • Het systeem verzendt een andere koppeling naar het e-mailadres.

Opgeslagen logins activeren

Sta al dan niet toe of de toegangsconsole de inloggegevens van een gebruiker mag onthouden.

Accountvergrendeling na

Stel het aantal keren in dat een onjuist wachtwoord mag worden ingevoerd voordat de account wordt vergrendeld.

Duur accountvergrendeling

Bepaal hoelang een geblokkeerde gebruiker moet wachten voordat hij of zij opnieuw mag inloggen. U kunt ook vereisen dat een beheerder de gebruiker moet ontgrendelen.

Sessie beëindigen als account wordt gebruikt

Als een gebruiker probeert op de toegangsconsole in te loggen met een account die al in gebruik is, dan wordt, als het keuzevakje Sessie beëindigen is aangevinkt, de vorige verbinding verbroken zodat de gebruiker op de nieuwe verbinding mag inloggen.

Inactieve gebruiker uitloggen na

Stel de periode in waarna een inactieve gebruiker van de toegangsconsole wordt uitgelogd om de licentie voor een andere gebruiker vrij te geven.

Gebruiker van sessieverwijderen na inactiviteit

Met deze optie wordt een gebruiker uit een sessie verwijderd na een door u ingestelde periode zonder activiteit. Hiermee worden BeyondTrust klanten geholpen om aan inactiveits-eisen te voldoen. De gebruiker wordt gewaarschuwd 1 minuut voordat hij of zij wordt verwijderd en kan de time-out resetten.

Een gebruiker wordt geacht in een sessie actief te zijn als via het tabblad bestandsoverdracht of via de chat-interface bestanden worden overgedragen, of als hij of zij in het tabblad sessie op de muis klikt of een toets indrukt. Het bewegen van de muis alleen geldt niet als activiteit. Zodra de activiteit stopt, begint de timer voor inactiviteit te lopen.

Toestaan dat mobiele BeyondTrust-toegangsconsole en BeyondTrust Privileged Web-toegangsconsole verbinding maken

Sta toe dat gebruikers toegang krijgen tot externe systemen via de BeyondTrust toegangsconsole-app voor iOS of Android, en ook via de Privileged Web-toegangsconsole, een browsergebaseerde toegangsconsole.

Klembordsynchronisatiemodus

Met Klembordsynchronisatiemodus wordt bepaald hoe gebruikers binnen een sessie met scherm delen klemborden mogen synchroniseren. De beschikbare instellingen zijn als volgt:

 • Niet toegestaan: de gebruiker heeft geen toegang tot het klembord op de externe computer en mag dit niet wijzigen.
 • Klembord handmatig verzenden van gebruiker naar klant toegestaan: de gebruiker kan op een knop klikken om de inhoud van het lokale klembord naar het klembord op de externe computer te kopiëren.
 • Klembord handmatig verzenden in beide richtingen toegestaan: de gebruiker kan op een knop klikken om de inhoud van het lokale klembord naar het klembord op de externe computer te kopiëren of om de inhoud van het klembord op de externe computer naar zijn of haar lokale klembord te kopiëren.
 • Automatische verzending van wijzigingen in klembord in beide richtingen: de inhoud van het lokale en externe klembord blijven automatisch gesynchroniseerd.

U MOET de software opnieuw starten op de statuspagina om deze instellingen door te voeren.

Validatie SSL-certificaat

U kunt Validatie SSL-certificaat vereisen om af te dwingen dat BeyondTrust-software, inclusief toegangsconsoles, eindpunt-clients en Jump-clients, verifieert dat de certificaatketen vertrouwd is, dat het certificaat niet is verlopen en dat de naam van het certificaat overeenkomst met de hostnaam van de BeyondTrust Box. Als de certificaatketen niet kan worden gevalideerd, wordt de verbinding niet toegestaan.

Als certificaatvalidatie is uitgeschakeld en vervolgens wordt ingeschakeld, worden alle consoles en clients automatisch bijgewerkt wanneer deze de volgende keer verbinding maken. NB: LDAP-verbindingsagenten worden niet automatisch bijgewerkt maar moeten opnieuw worden geïnstalleerd om deze instelling te effectueren.

Als Validatie SSL-certificaat is ingeschakeld, dan worden extra beveiligingscontroles naast de in BeyondTrust ingebouwde beveiliging uitgevoerd om de SSL-certificaatketen te valideren die voor beveiligde communicatie gebruikt wordt. U wordt dringend aanbevolen SSL-validatie in te schakelen. Als certificaatvalidatie is uitgeschakeld, verschijnt er in uw beheerinterface een waarschuwing. U kunt deze waarschuwing dertig dagen lang verbergen.

Om SSL-certificaatvalidatie in te schakelen moet u uw SSL-certificaat aan BeyondTrust zenden zodat het certificaat in uw BeyondTrust software kan worden opgenomen.

Zie voor meer informatie SSL-certificaten en BeyondTrust Privileged Remote Access.

Dagen voor het behouden van logboekinformatie

In Dagen voor het behouden van logboekinformatie kunt u instellen hoe lang inlog-informatie in de BeyondTrust Box moet worden opgeslagen. Deze informatie bestaat uit de rapportagegegevens en opnames van sessies. De maximale tijd dat rapportage-gegevens en opnames voor een sessie op een BeyondTrust Box kan worden bewaard is 90 dagen. Dit is de standaard instelling bij een nieuwe installatie. Het is mogelijk dat voor sommige sessies binnen het retentietijdsframe de sessieopnames niet beschikbaar zijn. Dit komt wellicht door schijfruimtebeperkingen of door de instelling Dagen voor het behouden van logboekinformatie.

De BeyondTrust Box voert elke dag een onderhoudsscript uit wat ervoor zorgt dat het schijfgebruik de 90% niet overschrijdt. Mocht dat toch gebeuren, dan verwijdert het script sessieopnames op basis van een formule tot het schijfgebruik onder de 90% is. Als de instelling Dagen voor het behouden van logboekinformatie recentelijk is gewijzigd, kan het tot 24 uur duren tot de nieuwe instelling in werking treedt.

Als gegevens of opnames langer moeten worden bewaard dan de geconfigureerde limiet, raadt BeyondTrust gebruik van de Rapportage-API.

Vooraf gedeelde sleutel (code) voor communicatie tussen apparaten

Voer in het veld Vooraf gedeelde sleutel voor communicatie tussen BeyondTrust Boxen een wachtwoord in om een vertrouwde relatie tussen twee BeyondTrust Boxen te maken. Als twee of meer BeyondTrust Boxen worden geconfigureerd voor functies als automatische omschakeling of clusteren, dan moeten de sleutels overeenstemmen. De sleutel moet uit ten minste 6 tekens bestaan en moet minstens één hoofdletter, één kleine letter, één cijfer en één speciaal teken bevatten.

Beveiliging :: Netwerkbeperkingen

Bepaal welke IP-netwerken toegang tot /login en /api en de BeyondTrust toegangsconsole op uw BeyondTrust Box moeten kunnen krijgen. Als u netwerkbeperkingen inschakelt, dan kunt u ook afdwingen dat toegangsconsoles alleen op bepaalde netwerken mogen worden gebruikt.

Beheerinterface (/login) en API-interface (/api)

 • Netwerkbeperkingen altijd toepassen: wanneer dit is geselecteerd hebt u de optie om een whitelist met alleen de toegestane netwerken te maken of een blacklist met netwerken die de toegang wordt geweigerd. Wanneer deze optie is geselecteerd, kunt u bepalen welke beperkingen, indien van toepassing, moeten worden toegepast op de toegangsconsoles voor desktop, mobiel en web.
 • Netwerkbeperkingen nooit toepassen: wanneer dit is geselecteerd worden er geen beperkingen toegepast en zijn er geen andere opties beschikbaar om beperkingen toe toepassen op de console voor desktop, mobiel en web.

Toegangsconsole voor desktop en mobiel

 • Netwerkbeperkingen altijd toepassen: wanneer dit is geselecteerd erft het de netwerkbeperkingen die zijn ingevoerd voor de beheerinterface. Deze beperkingen worden ook uitgebreid naar de web-toegangsconsole-interface (/console)
 • Netwerkbeperkingen nooit toepassen: wanneer dit is geselecteerd worden er geen beperkingen toegepast op de console voor desktop n mobiel, maar hebt u wel de optie om beperkingen toe te passen op de web-toegangsconsole.
 • Netwerkbeperkingen alleen toepassen op de eerste verificatie van de gebruiker: Hiermee worden de hierboven geselecteerde beperkingen toegepast, maar alleen wanneer de gebruiker eerst inlogt. Wanneer dit is geselecteerd erft de webconsole de beperkingen die worden toegepast op de beheerinterface.

Webconsole (/console)

 • Netwerkbeperkingen altijd toepassen: wanneer dit is geselecteerd erft de web-toegangsconsole de netwerkbeperkingen die zijn ingevoerd voor de beheerinterface.
 • Netwerkbeperkingen nooit toepassen: wanneer dit is geselecteerd worden er geen beperkingen toegepast op de web-toegangsconsole, zelfs wanneer er beperkingen effectief zijn voor de andere toegangsconsole-methoden.

Zie voor meer informatie Privileged Web-toegangsconsolegids.

Beveiliging :: Poortbeperkingen voor Administratieve-webinterface

Stel de poorten in waarvandaan toegang tot uw /login interface kan worden verkregen.