Uitgaande gebeurtenissen: Gebeurtenissen instellen om berichten uit te laten gaan

Beheer > Uitgaande gebeurtenissen

Uitgaande gebeurtenissen :: HTTP-geadresseerden

U kunt uw BeyondTrust Box configureren om berichten naar een HTTP-server of naar een e-mailadres te verzenden als verschillende gebeurtenissen optreden.

De door de BeyondTrust Box verzonden variabelen komen aan als een HTTP POST-methode en kunnen worden benaderd door de aanroepmethode die in uw coderingstaal wordt gebruikt om POST-gegevens op te halen. Als de server niet antwoordt met een HTTP 200 om aan te geven dat de overdracht is geslaagd, dan zet de BeyondTrust Box de huidige gebeurtenis opnieuw in de wachtrij en probeert later opnieuw het bericht te verzenden.

Nieuwe HTTP-geadresseerde toevoegen, bewerken, verwijderen

Maak een nieuwe geadresseerde aan, wijzig een bestaande geadresseerde of verwijder een bestaande geadresseerde.

Uitgaande gebeurtenissen :: HTTP-geadresseerde toevoegen of bewerken

Naam

Maak een unieke naam aan om deze uitgaande gebeurtenis te identificeren.

URL

Voer de bestemmings-URL in voor de uitgaande gebeurtenis-handler .

Klanten van BeyondTrust Cloud moeten URL's gebruiken die met HTTPS beginnen; alleen poort 443 wordt ondersteund.

Uitgeschakeld

Gebruik het selectievakje Uitgeschakeld om snel berichten te stoppen voor de gebeurtenis-handler die u instelt, bijvoorbeeld wanneer u een geplande integratietest uitvoert.

CA-certificaat

Als u via een HTTPS-verbinding werkt, dan moet u het basiscertificaat van de certificaatautoriteit uploaden dat door de uitgaande eventserver wordt geadverteerd.

Te verzenden gebeurtenissen

Kies welke gebeurtenissen berichten genereren die verzonden moeten worden.

Interval voor opnieuw proberen

Stel in hoe vaak een poging herhaald moet worden als die niet slaagt.

Duur voor opnieuw proberen

Als een gebeurtenis blijft herhalen en steeds niet slaagt, dan kunt u instellen hoe lang moet worden herhaald voordat de poging wordt opgegeven.

E-mailcontact

Voer een of meer e-mailadressen in waar e-mails met kennisgeving naartoe moeten worden verzonden als er een fout optreedt.

E-mailwaarschuwing verzenden na

Stel in hoe lang na het optreden van de fout de e-mail moet worden verzonden. Als het probleem is opgelost voordat deze tijd is verstreken en de gebeurtenis slaagt, dan wordt geen foutkennisgeving verzonden.

E-mailwaarschuwingen opnieuw verzenden

Stel in hoe vaak e-mails over fouten moeten worden verzonden als de fout blijft bestaan.

Uitgaande gebeurtenissen :: E-mail geadresseerden

Nieuwe e-mailontvanger toevoegen, bewerken, verwijderen

Maak een nieuwe geadresseerde aan, wijzig een bestaande geadresseerde of verwijder een bestaande geadresseerde.

Huidige status

Geeft een kort statusbericht van de SMTP-relayserver weer. Zolang het apparaat berichten naar de relayserver kan verzenden, wordt de status als OK weergegeven. Anders moet u de instellingen van uw SMTP-relayserver controleren.

Duur voor opnieuw proberen

Als een gebeurtenis blijft herhalen en steeds niet slaagt, dan kunt u instellen hoe lang moet worden herhaald voordat de poging wordt opgegeven.

Uitgaande gebeurtenissen :: Geadresseerde voor e-mail toevoegen

Voordat u uw BeyondTrust Box instelt om berichten over gebeurtenissen naar een e-mailadres te verzenden, moet u controleren of uw BeyondTrust Box geconfigureerd is om met uw SMTP-relayserver te werken. Ga naar de pagina Beheer > E-mailconfiguratie om de instellingen te controleren.

Naam

Maak een unieke naam aan om deze uitgaande gebeurtenis te identificeren.

E-mailadres

Voer het e-mailadres in waarheen meldingen van geselecteerde gebeurtenissen moeten worden gezonden. U kunt maximaal tien e-mailadressen invoeren, gescheiden door komma's.

Uitgeschakeld

Gebruik het selectievakje Uitgeschakeld om snel berichten te stoppen voor de gebeurtenis-handler die u instelt, bijvoorbeeld wanneer u een geplande integratietest uitvoert.

Externe code vereisen

Als deze optie is aangevinkt, dan worden e-mails alleen verzonden voor sessies die een externe code hebben op het moment waarop de gebeurtenis optreedt.

Te verzenden gebeurtenissen

Kies welke gebeurtenissen berichten genereren die verzonden moeten worden.

Onderwerp

Pas het onderwerp van deze e-mail aan. Gebruik de onder dit veld vermelde macro's op de pagina /login om de tekst aan uw wensen aan te passen.

Berichttekst

Pas de inhoud van deze e-mail aan. Gebruik de onder dit veld vermelde macro's op de pagina /login om de tekst aan uw wensen aan te passen.