Uitgaande gebeurtenissen: Gebeurtenissen instellen om berichten uit te laten gaan

Beheer

Uitgaande gebeurtenissen

HTTP-geadresseerden

U kunt uw BeyondTrust Appliance B Series configureren om in geval van verschillende gebeurtenissen berichten naar een HTTP-server of naar een e-mailadres te verzenden.

De variabelen die door het B Series Appliance worden verzonden, komen aan als een HTTP POST-methode en kunnen worden benaderd door de methode aan te roepen die in uw coderingstaal wordt gebruikt om POST-gegevens op te halen. Als de server niet met HTTP 200 antwoordt om aan te geven dat de overdracht is geslaagd, zal het B Series Appliance de huidige gebeurtenis opnieuw in de wachtrij plaatsen en het later opnieuw proberen.

Nieuwe HTTP-geadresseerde toevoegen, bewerken, verwijderen

Maak een nieuwe geadresseerde aan, wijzig een bestaande geadresseerde of verwijder een bestaande geadresseerde.

HTTP-geadresseerde toevoegen of bewerken

Naam

Maak een unieke naam aan om deze uitgaande gebeurtenis te identificeren.

URL

Voer de bestemmings-URL in voor de uitgaande gebeurtenis-handler .

BeyondTrust Cloud-klanten moeten URL's gebruiken die met HTTPS beginnen; alleen poort 443 wordt ondersteund.

Ingeschakeld

Vink Ingeschakeld aan om de gebeurtenis-handler in te schakelen. Vink het selectievakje Uitgeschakeld uit om snel berichten te stoppen voor de gebeurtenis-handler die u hebt ingesteld, zoals tijdens een geplande integratietest.

Een CA-certificaat gebruiken

Als u via een HTTPS-verbinding werkt, dan moet u het basiscertificaat van de certificaatautoriteit uploaden dat door de uitgaande eventserver wordt geadverteerd.

Aangepaste velden verzenden

Als deze optie is ingeschakeld, worden alle aangepaste velden die op de pagina Aangepaste velden zijn geconfigureerd in de uitgaande gebeurtenis opgenomen.

Te verzenden gebeurtenissen

Kies welke gebeurtenissen berichten genereren die verzonden moeten worden.

Interval voor opnieuw proberen

Stel in hoe vaak een poging herhaald moet worden als die niet slaagt.

Duur voor opnieuw proberen

Als een gebeurtenis blijft herhalen en steeds niet slaagt, dan kunt u instellen hoe lang moet worden herhaald voordat de poging wordt opgegeven.

E-mailcontact

Voer een of meer e-mailadressen in waar e-mails met kennisgeving naartoe moeten worden verzonden als er een fout optreedt.

E-mailwaarschuwing verzenden na

Stel in hoe lang na het optreden van de fout de e-mail moet worden verzonden. Als het probleem is opgelost voordat deze tijd is verstreken en de gebeurtenis slaagt, dan wordt geen foutkennisgeving verzonden.

E-mailwaarschuwingen opnieuw verzenden

Stel in hoe vaak e-mails over fouten moeten worden verzonden als de fout blijft bestaan.

E-mail-geadresseerden

Nieuwe e-mailontvanger toevoegen, bewerken, verwijderen

Maak een nieuwe geadresseerde aan, wijzig een bestaande geadresseerde of verwijder een bestaande geadresseerde.

Huidige status

Geeft een kort statusbericht van de SMTP-relayserver weer. Zolang het B Series Appliance berichten naar de relayserver kan verzenden, wordt de status als OK weergegeven. Anders moet u de instellingen van uw SMTP-relayserver controleren.

Duur voor opnieuw proberen

Als een gebeurtenis blijft herhalen en steeds niet slaagt, dan kunt u instellen hoe lang moet worden herhaald voordat de poging wordt opgegeven.

Geadresseerde voor e-mail toevoegen

Voordat u uw B Series Appliance instelt om berichten over gebeurtenissen naar een e-mailadres te verzenden, moet u controleren of uw B Series Appliance geconfigureerd is om met uw SMTP-relayserver te werken. Ga naar de pagina Beheer > E-mailconfiguratie om de instellingen te controleren.

Ingeschakeld

Vink Ingeschakeld aan om de gebeurtenis-handler in te schakelen. Vink het selectievakje Uitgeschakeld uit om snel berichten te stoppen voor de gebeurtenis-handler die u hebt ingesteld, zoals tijdens een geplande integratietest.

Naam

Maak een unieke naam aan om deze uitgaande gebeurtenis te identificeren.

E-mailadres

Voer het e-mailadres in waarheen meldingen van geselecteerde gebeurtenissen moeten worden gezonden. U kunt maximaal tien e-mailadressen invoeren, gescheiden door komma's.

Externe code vereisen

Als deze optie is aangevinkt, dan worden e-mails alleen verzonden voor sessies die een externe code hebben op het moment waarop de gebeurtenis optreedt.

Te verzenden gebeurtenissen

Kies welke gebeurtenissen berichten genereren die verzonden moeten worden.

Onderwerp

Pas het onderwerp van deze e-mail aan. Klik op de koppeling onder het veld Body om de macro's weer te geven die kunnen worden gebruikt om de tekst in uw e-mails voor uw doeleinden aan te passen.

Bericht

Pas de inhoud van deze e-mail aan. Klik op de koppeling onder het veld Body om de macro's weer te geven die kunnen worden gebruikt om de tekst in uw e-mails voor uw doeleinden aan te passen.