Aangepaste koppelingen: URL-snelkoppelingen toevoegen aan de Toegangsconsole

Toegangsconsole

Aanpasbare koppelingen

Aanpasbare koppelingen

Maak koppelingen naar sites aan waar gebruikers tijdens sessies toegang toe kunnen hebben. Voorbeelden zijn een koppeling naar een kennisbank met zoekmogelijkheden (zodat gebruikers de mogelijkheid hebben om een oplossing voor een probleem op het eindpuntsysteem op te zoeken) of een CRM-systeem.

Koppelingen die hier worden aangemaakt, worden via de knop Koppelingen in de toegangsconsole beschikbaar gesteld.

Aangepaste koppeling toevoegen, bewerken, verwijderen

Voeg een nieuwe koppeling toe of wijzig of verwijder een bestaande koppeling.

Een aangepaste koppeling toevoegen of bewerken

Naam

Maak een unieke naam aan om deze koppeling te identificeren.

URL

Voeg de URL toe waarnaar deze aangepaste koppeling moet verwijzen. Klik op de koppeling onder het veld Body om de macro's weer te geven die kunnen worden gebruikt om de tekst in uw e-mails voor uw doeleinden aan te passen.

Raadpleeg Overzicht en hulpmiddelen voor toegangssessies voor meer informatie.