Gebruikers: Ingelogde gebruikers bekijken en berichten verzenden

Status > Gebruikers

Ingelogde gebruikers

Bekijk een lijst van op de toegangsconsole ingelogde gebruikers samen met de inlogtijd van elk van hen en of ze sessies uitvoeren.

Beëindigen

U kunt de verbinding van een gebruiker met de toegangsconsole beëindigen.

Bericht naar gebruikers sturen

Stuur een bericht naar alle ingelogde gebruikers via een popupvenster in de toegangsconsole.

Uitgebreide beschikbaarheid gebruikers

Bekijk gebruikers waarvoor de uitgebreide beschikbaarheid-modus is ingeschakeld.

Uitschakelen

U kunt de uitgebreide beschikbaarheid van een gebruiker uitschakelen.