Gebruikers: Ingelogde gebruikers bekijken en berichten verzenden

Status

Gebruikers

Ingelogde gebruikers

Geef een lijst weer van gebruikers die bij de access console zijn ingelogd, inclusief het tijdstip van inloggen en of ze sessies uitvoeren.

Beëindigen

U kunt de verbinding van een gebruiker met de access console beëindigen.

Bericht naar gebruikers sturen

Verzend een bericht naar alle ingelogde gebruikers via een pop-upvenster in de access console.

Gebruikers Uitgebreide beschikbaarheid

Bekijk gebruikers waarvoor de uitgebreide beschikbaarheid-modus is ingeschakeld.

Uitschakelen

U kunt de uitgebreide beschikbaarheid van een gebruiker uitschakelen.