Rapporten: Rapport over sessie-activiteit

Rapporten

Rapporten :: Toegang

Beheerders en bevoorrechte gebruikers kunnen brede, volledige rapporten genereren en ook specifieke filters toepassen om de informatie in de rapporten aan de specifieke behoefte aan te passen.

Rapporttype

Genereer activiteitenrapporten volgens drie aparte rapporttypen: Sessie, Samenvatting en Forensische gegevens van sessies (indien ingeschakeld).

Filters

Pas indien nodig filters toe om uit de drie basistypen rapporten meer aangepaste rapporten af te leiden. Schakel naar wens een of meer filters in, maar alleen sessies die aan alle geselecteerde filters voldoen, worden weergegeven.

Sessie-ID of volgnummer

Voor deze unieke identificator is vereist dat u de ID (LSID) of het volgnummer specificeert voor die ene sessie die u zoekt. Dit is vaak handig als u een extern ticketsysteem of CRM-integratie hebt. U kunt dit filter niet met andere combineren.

Datumbereik

Selecteer een startdatum voor het ophalen van rapportagegegevens. Selecteer vervolgens ofwel het aantal dagen waarvoor rapportagegegevens moeten worden opgehaald ofwel een einddatum.

Eindpunt

Filter sessies op computernaam, publiek IP-adres of privé-IP-adres.

Gebruiker

Gebruik de vervolgkeuzelijst om het type gebruikersdeelname te kiezen dat u wilt bijvoegen. Kies sessies waar een bepaalde gebruiker aan deel heeft genomen of waar een gebruiker uit een team aan deel heeft genomen, inclusief sessies die nooit met het gespecificeerde team geassocieerd zijn geweest.

Externe code

Filter om rapporten te genereren voor sessies die dezelfde externe code hebben gebruikt.

Alleen voltooide sessies bijvoegen

Filter om alleen sessies bij te voegen die voltooid zijn. Sessies die nog actief zijn, worden niet bijgevoegd.

Rapport toegangssessie

Bekijk alle sessies die aan de gespecificeerde criteria voldoen van de vorige pagina (waar u rapportfilters hebt gespecificeerd). Sessierapporten bevatten basisinformatie over de sessie plus koppelingen naar sessiedetails, transcripties van chats en video-opnames van scherm delen, Jumps via tunnelprotocol en opdrachtshells.

Detail van toegangssessie

Sessierapporten bevatten een opname van de transcriptie van de volledige chat, het aantal overgedragen bestanden en bepaalde acties die tijdens de sessie zijn uitgevoerd. Gebeurtenissen in vensters die duidelijke visuele wijzigingen in een sessie voorstellen worden als gebeurtenissen in de sessiedetails opgenomen. Dit betreft hoofdzakelijk veranderingen in het voorgrondvenster, met de naam van het uitvoerbare programma en de schermtitel.

Andere sessie-informatie betreft de duur van de sessie, lokale en externe IP-adressen en informatie over het externe systeem (indien ingeschakeld). Rapporten kunnen online worden bekeken of naar uw lokale systeem worden gedownload.

Als sessie-opname is ingeschakeld, dan kunt u video-opnames van individuele sessies bekijken, inclusief bijschriften van wie op een bepaald punt in de sessie de besturing van de muis en het toetsenbord had. Als opname van Jump via tunnelprotocol is ingeschakeld, kunt u video-opnames van de volledige desktop van de gebruiker bekijken. Als het opnemen van de opdrachtregel is ingeschakeld, kunt u opnames en/of transcripties van de tekst zien voor alle opdrachtshells die tijdens de sessie zijn uitgevoerd. Alle opnames worden op de BeyondTrust Box in ruwe opmaak opgeslagen en worden naar gecomprimeerde opmaak geconverteerd om te bekijken of te downloaden.

Samenvattingsrapport openen

Er zijn rapporten met samenvattingen van de activiteiten in de loop der tijd, gecategoriseerd per gebruiker. Er zijn statistieken voor het totaal aantal uitgevoerde sessies, het gemiddeld aantal sessies per weekdag en de gemiddelde duur van de sessies.

Rapporten :: Teamactiviteit

Start, duur en einde van een bereik

Selecteer een startdatum voor het ophalen van rapportagegegevens. Selecteer vervolgens ofwel het aantal dagen waarvoor rapportagegegevens moeten worden opgehaald ofwel een einddatum.

Beperk tot

Kies het team waarvoor u de activiteitenlogboeken wilt bekijken.

Rapport teamactiviteit

Bekijk alle teamactiviteit die aan de op de vorige pagina gespecificeerde criteria voldoet. Rapporten over teamactiviteit bevatten informatie over de gebruikers wanneer die op de toegangsconsole in- of uitloggen, chatberichten tussen teamleden, acties voor scherm delen tussen gebruikers onderling die in de chat zijn gelogd en gedeelde en gedownloade bestanden.