Rapporten

Toegang: Rapport over sessie-activiteit

Rapporten

Toegang

Toegang tot rapporten

Beheerders en bevoorrechte gebruikers kunnen brede, volledige rapporten genereren en ook specifieke filters toepassen om de informatie in de rapporten aan de specifieke behoefte aan te passen.

Rapporttype

Genereer activiteitenrapporten volgens drie aparte rapporttypen: Sessie, Samenvatting en Forensische gegevens van sessie (indien ingeschakeld).

Sessierapport

Bekijk alle toegangssessies die voldoen aan de criteria die u in rapportfilters hebt opgegeven. Sessierapporten bevatten basisinformatie over de sessie plus koppelingen naar sessiedetails, transcripties van chats en video-opnames van scherm delen, Jumps via tunnelprotocol en opdrachtshells.

Sessierapporten bevatten een opname van de transcriptie van de volledige chat, het aantal overgedragen bestanden (inclusief gegevens over mislukte bestandsoverdrachten) en specifieke acties die tijdens de sessie zijn uitgevoerd. Gebeurtenissen in vensters die duidelijke visuele wijzigingen in een sessie voorstellen worden als gebeurtenissen in de sessiedetails opgenomen. Dit betreft hoofdzakelijk veranderingen in het voorgrondvenster, met de naam van het uitvoerbare programma en de schermtitel.

Ook wordt er informatie over specifieke opdrachten die relevant zijn voor Uitvoeren als-opdrachten, inclusief referenties, verstrekt. Deze rapportage kan echter worden uitgeschakeld in Beveiliging: Beveiligingsinstellingen beheren.

Andere sessie-informatie betreft de duur van de sessie, lokale en externe IP-adressen en informatie over het externe systeem (indien ingeschakeld). Rapporten kunnen online worden bekeken of naar uw lokale systeem worden gedownload.

Als sessie-opname is ingeschakeld, dan kunt u video-opnames van individuele sessies bekijken, inclusief bijschriften van wie op een bepaald punt in de sessie de besturing van de muis en het toetsenbord had. Als opname van Jump via tunnelprotocol is ingeschakeld, kunt u video-opnames van de volledige desktop van de gebruiker bekijken. Als het opnemen van de opdrachtregel is ingeschakeld, kunt u opnames en/of transcripties van de tekst zien voor alle opdrachtshells die tijdens de sessie zijn uitgevoerd. Alle opnamen worden in onbewerkte indeling op het B Series Appliance opgeslagen en naar een gecomprimeerde indeling omgezet tijdens het weergeven of downloaden.

Samenvattingsrapport

Samenvattingsrapporten bieden een overzicht van de sessieactiviteiten in de loop der tijd, gecategoriseerd per gebruiker. Er zijn statistieken voor het totaal aantal uitgevoerde sessies, het gemiddeld aantal sessies per weekdag en de gemiddelde duur van de sessies.

Rapport 'Forensische gegevens van sessies'

Met rapporten met forensische gegevens van toegangssessies kunt u zoeken naar sessiegebeurtenissen tijdens alle toegangssessies. Ook kunt u sessies vinden die de tekst of de trefwoordzin uit het filter bevatten. Er wordt gezocht in chatberichten, opdrachtshell-opdrachten, bestandsoverdrachten, aanpassingen van bestandssystemen, aanpassingen in het register en titels van vensters op de voorgrond.

Filters

Pas indien nodig filters toe om uit de drie basistypen rapporten meer aangepaste rapporten af te leiden. Schakel naar wens een of meer filters in, maar alleen sessies die aan alle geselecteerde filters voldoen, worden weergegeven.

Sessie-ID of volgnummer

Voor deze unieke identificator is vereist dat u de ID (LSID) of het volgnummer specificeert voor die ene sessie die u zoekt. Dit is vaak handig als u een extern ticketsysteem of CRM-integratie hebt. U kunt dit filter niet met andere combineren.

Datumbereik

Selecteer een startdatum voor het ophalen van rapportagegegevens. Selecteer vervolgens ofwel het aantal dagen waarvoor rapportagegegevens moeten worden opgehaald ofwel een einddatum.

Eindpunt

Filter sessies op computernaam, publiek IP-adres of privé-IP-adres.

Jumpgroep

Filter sessies op Jumpitems die tot een bepaalde Jumpgroep behoren. Als deze optie is geselecteerd, zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Vind alle sessies die werden gestart via Jumpitems die tot een bepaalde Jumpgroep behoren.
  • Vind alle sessies die werden gestart via persoonlijke Jumpitems voor een specifieke gebruiker.
  • Vind alle sessies in uw persoonlijke Jumpgroep.
Gebruiker

Selecteer een gebruiker in het vak Gebruiker zoeken om sessies te filteren waaraan een specifieke gebruiker deelnam. Vink Alleen matchen als de geselecteerde gebruiker de primaire gebruiker van de sessie is aan in om alleen sessies te vinden waarin de gebruiker de primaire gebruiker was.

Leveranciersgroep

Vind alle sessies waaraan gebruikers van een leveranciersgroep hebben deelgenomen. Via het zoekveld kunt u naar een specifieke leveranciersgroep zoeken.

Externe code

Filter om rapporten te genereren voor sessies die dezelfde externe code hebben gebruikt.

Alleen voltooide sessies bijvoegen

Filter om alleen sessies bij te voegen die voltooid zijn. Sessies die nog actief zijn, worden niet bijgevoegd.

Rapport teamactiviteit

Datumbereik

Selecteer een startdatum voor het ophalen van rapportagegegevens. Selecteer vervolgens ofwel het aantal dagen waarvoor rapportagegegevens moeten worden opgehaald ofwel een einddatum.

Team

Kies het team waarvoor u de activiteitenlogboeken wilt bekijken.

Bekijk alle teamactiviteit die aan de op de vorige pagina gespecificeerde criteria voldoet. Rapporten over teamactiviteiten bevatten informatie over gebruikers wanneer zij zich bij de toegangsconsole aan- of afmelden, chatberichten die tussen teamleden werden uitgewisseld, acties waarbij het scherm werd gedeeld tussen gebruikers die in de chat zijn gelogd en gedeelde en gedownloade bestanden.

Items die worden vermeld in Privileged Remote Access-rapporten worden gerangschikt van nieuw naar oud, met uitzondering van rapporten over forensische gegevens van sessies.