Status

Informatie: Sitestatus en softwaredetails van Privileged Remote Access bekijken

Status

Informatie

Sitestatus

De hoofdpagina van de /login-interface voor BeyondTrust Privileged Remote Access bevat een overzicht van de statistieken voor uw B Series Appliance. Als u contact met BeyondTrust Technical Support opneemt voor software-updates of voor het oplossen van problemen, kan u worden gevraagd per e-mail een schermopname van deze pagina te verzenden.

De Privileged Remote Access-software opnieuw starten

U kunt de BeyondTrust-software op afstand opnieuw opstarten. Start uw software alleen opnieuw op als u daar opdracht toe krijgt van BeyondTrust Technical Support.

Tijdzone

Een beheerder kan uit een vervolgkeuzemenu de juiste tijdzone selecteren en daarmee de juiste datum en tijd van het B Series Appliance instellen voor de geselecteerde regio.

Totaal aantal toegestane actieve Jump-clients

Controleer het totale aantal actieve Jump-clients dat op uw systeem is toegestaan. Neem contact op met de afdeling voor technische ondersteuning van BeyondTrust als u meer Jump-clients nodig hebt.

Maximale aantal gelijktijdige gebruikers

Controleer het maximumaantal gelijktijdige gebruikers dat op uw systeem is toegestaan. Neem contact op met de afdeling voor technische ondersteuning van BeyondTrust als u meer gebruikers nodig hebt.

Eindpunt-licenties

Bekijk het aantal eindpuntlicenties dat beschikbaar is op uw BeyondTrust Appliance B Series. Neem contact op met de afdeling Verkoop van BeyondTrust als u meer licenties nodig hebt.

Geconfigureerde eindpunten

Bekijk het aantal eindpunten dat momenteel is geconfigureerd op uw systeem.

Rapport van licentiegebruik downloaden

Download een zip-bestand met gedetailleerde informatie (alleen in het Engels) over het gebruik van uw BeyondTrust-licentie. Dit bestand bevat een lijst met alle Jumpitems (exclusief de niet-geïnstalleerde Jump-clients), dagtellingen voor bewerkingen op Jumpitems en licentiegebruik en een samenvatting van het B Series Appliance en het eindpuntlicentiegebruik en het verloop ervan.

Clientsoftware

Dit is de hostnaam waarmee de BeyondTrust-clientsoftware verbinding maakt. Als de hostnaam die door de clientsoftware wordt geprobeerd moet worden gewijzigd, dient u BeyondTrust Technical Support te informeren over de benodigde wijzigingen, zodat ondersteuning een software-update kan voorbereiden.

Verbonden clients

Bekijk het aantal en type BeyondTrust-softwareclients dat een verbinding met uw B Series Appliance heeft.

Ga voor meer informatie over de BeyondTrust Appliance B Series naar het B Series Appliance-overzicht.

ECM-clients

Bekijk het aantal BeyondTrust Endpoint Credential Managers (ECM) dat een verbinding met uw B Series Appliance heeft. Bekijk ook informatie over de locatie en verbindingstijd voor elke ECM, alsmede de groep waartoe de ECM behoort.

Om optimale up-time te waarborgen, kunnen beheerders maximaal drie ECM's op verschillende Windows-systemen installeren om met dezelfde inloggegevensopslag te communiceren. Een lijst met de ECM's die met het apparaat verbonden zijn, is te vinden op /login > Status > Informatie > ECM-clients.

Als er meerdere ECM's in een configuratie met hoge beschikbaarheid zijn verbonden, stuurt de BeyondTrust Appliance B Series verzoeken naar de ECM in de ECM-groep die het langst met het apparaat is verbonden.

Zie voor meer informatie Inloggen bij eindpunten met gebruik van inloggegevensinjectie.