Inloggen bij de PRA-beheerinterface

Inloggen

Log in op de beheerinterface door naar de URL van uw apparaat te gaan gevolgd door /login. Beheerders kunnen met de gebruikersbeheer-interface gebruikersaccounts aanmaken en software-instellingen configureren.

Hoewel de URL van uw apparaat elke geregistreerde DNS kan zijn, is dit zeer waarschijnlijk een subdomein van het primaire domein van uw bedrijf (bijv. access.example.com/login).

Standaard gebruikersnaam: admin

Standaard wachtwoord: password

Om beveiligingsredenen zijn de administratieve gebruikersnaam en het wachtwoord voor de /appliance interface anders dan die gebruikt worden voor de /login interface. Beide moeten afzonderlijk worden beheerd.

Als tweeledige verificatie voor uw account is ingeschakeld, voert u de code van de verificatie-app in.

Raadpleeg voor meer informatie over 2FA Tweestapsverificatie gebruiken met BeyondTrust Privileged Remote Access.

 Gebruikers die al inlogcodes ontvingen, worden automatisch geüpgraded naar 2FA, hoewel ze e-mailcodes mogen blijven gebruiken tot ze hun app hebben geregistreerd. Op het moment dat ze 2FA gaan gebruiken, worden de e-mailcodes permanent uitgeschakeld.

Zie voor meer informatie Aanmelden bij de PRA-toegangsconsole.

Gebruik geïntegreerde browserverificatie

Als Kerberos juist is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding, dan kunt u op de koppeling klikken om geïntegreerde browserverificatie te gebruiken zodat u direct in de web-interface kunt komen zonder uw inloggegevens in te moeten voeren.

Zie voor meer informatie Verificatie in twee stappen met een eenmalig tijdelijk wachtwoord (TOTP).

Uw wachtwoord vergeten?

Als op de pagina /login > Beheer > Beveiliging wachtwoord resetten is ingeschakeld en de SMTP-server is ingesteld voor uw site, dan is deze koppeling zichtbaar. U kunt uw wachtwoord resetten door op de koppeling te klikken en uw e-mailadres in te voeren en te bevestigen. Klik vervolgens op Verzenden. Als meerdere gebruikers hetzelfde e-mailadres delen, moet u uw gebruikersnaam bevestigen. U ontvangt een e-mailbericht met een koppeling terug naar de inlogpagina. Op het inlogscherm wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren en te bevestigen. Vervolgens klikt u op Wachtwoord veranderen.

Inlogovereenkomst

Beheerders kunnen de toegang tot het inlogscherm beperken door een vereiste inlogovereenkomst in te schakelen die moet worden bevestigd voordat het inlogscherm wordt weergegeven. U kunt de inlogovereenkomst inschakelen en aanpassen op de pagina /login > Beheer > Websiteconfiguratie.