Log in bij de beheerinterface van de PRA

Inloggen

Beheerders kunnen met de gebruikersbeheer-interface gebruikersaccounts aanmaken en software-instellingen configureren. Meld u aan bij de gebruikerbeheerinterface door naar de URL van uw B Series Appliance te gaan, gevolgd door /login.

Hoewel de URL van uw B Series Appliance elke geregistreerde DNS kan zijn, is dit hoogstwaarschijnlijk een subdomein van het primaire domein van uw bedrijf, bijv. toegang.voorbeeld.nl/login.

Standaard gebruikersnaam: admin

Standaard wachtwoord: password

Om beveiligingsredenen zijn de administratieve gebruikersnaam en het wachtwoord voor de /appliance-interface anders dan die gebruikt worden voor de /login-interface. Beide moeten afzonderlijk worden beheerd.

Als er voor de eerste keer wordt ingelogd op de beheerinterface, moeten beheerders van BeyondTrust Cloud de EULA van BeyondTrust accepteren.

Als verificatie in twee stappen voor uw account is ingeschakeld, voert u de code van de verificatie-app in.

Als meer dan één taal is ingeschakeld voor uw site, selecteer dan in het vervolgkeuzemenu de taal die u wilt gebruiken.

U kunt ook de taal wijzen, nadat u zich hebt aangemeld bij de beheersite.

Raadpleeg Inloggen bij de PRA-toegangsconsole voor meer informatie.

Aanmelden zonder wachtwoord

Door FIDO2 gecertificeerde verificatoren kunnen worden gebruikt om u veilig zonder wachtwoord aan te melden bij de bureaubladversie van toegangsconsole (alleen Windows), privileged web-toegangsconsole en de /login-beheerinterface. U kunt maximaal 10 verificatoren registreren.

Als aanmelden zonder wachtwoord is ingeschakeld, is Verifiëren met behulp van mogelijk standaard ingesteld op FIDO2 zonder wachtwoord. Anders kan deze optie worden geselecteerd. Het exacte proces voor aanmelden zonder wachtwoord is afhankelijk van het type apparaat en de fabrikant.

U kunt aanmelden zonder wachtwoord inschakelen en de standaard verificatiemethode instellen nadat u zich hebt aangemeld bij de /login-beheerinterface. Ga vervolgens naar Beheer > Beveiliging en registreer wachtwoordloze verificatoren onder Mijn account > Beveiliging.

Gebruik geïntegreerde browserverificatie

Als Kerberos juist is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding, dan kunt u op de koppeling klikken om geïntegreerde browserverificatie te gebruiken zodat u direct in de web-interface kunt komen zonder uw inloggegevens in te moeten voeren.

Uw wachtwoord vergeten?

Als op de pagina /login > Beheer > Beveiliging wachtwoord resetten is ingeschakeld en de SMTP-server is ingesteld voor uw site, dan is deze koppeling zichtbaar. U kunt uw wachtwoord resetten door op de koppeling te klikken en uw e-mailadres in te voeren en te bevestigen. Klik vervolgens op Verzenden. Als meerdere gebruikers hetzelfde e-mailadres delen, moet u uw gebruikersnaam bevestigen. U ontvangt een e-mailbericht met een koppeling terug naar de inlogpagina. Op het inlogscherm wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren en te bevestigen. Vervolgens klikt u op Wachtwoord veranderen.

Inlogovereenkomst

Beheerders kunnen de toegang tot het inlogscherm beperken door een vereiste inlogovereenkomst in te schakelen die moet worden bevestigd voordat het inlogscherm wordt weergegeven. U kunt de inlogovereenkomst inschakelen en aanpassen op de pagina /login > Beheer > Websiteconfiguratie.