Jumpoint: Toegang zonder toezicht naar een netwerk instellen

Jump > Jumpoint

Jumpoint beheer

Met de Jump-technologie van BeyondTrust kan een gebruiker toegang krijgen tot computers op een extern netwerk zonder vooraf op elke machine software te moeten installeren. Er hoeft alleen een enkele Jumpoint-agent op een willekeurige netwerklocatie te zijn geïnstalleerd om zonder toezicht toegang tot elke pc in dat netwerk te krijgen.

Nieuw Jumpoint toevoegen, bewerken, verwijderen

Maak een nieuw Jumpoint aan, wijzig een bestaand Jumpoint of verwijder een bestaand Jumpoint.

Opnieuw implementeren

Verwijder de installatie van een Jumpoint en download een installatieprogramma om het bestaande Jumpoint door een nieuw te vervangen. Snelkoppelingen voor een Jump met het bestaande Jumpoint zullen het nieuwe Jumpoint gebruiken als dat geïnstalleerd is.

Als een bestaand Jumpoint wordt vervangen, dan wordt de configuratie ervan niet opgeslagen. Het nieuwe Jumpoint moet opnieuw worden geconfigureerd.

Jumpoint :: Toevoegen of bewerken

Naam

Maak een unieke naam aan om dit Jumpoint te identificeren. Deze naam helpt gebruikers om dit Jumpoint te lokaliseren als zij een sessie met een computer op hetzelfde netwerk moeten opstarten.

Codenaam

Stel een codenaam in voor integratiedoeleinden. Als u geen codenaam instelt, wordt er automatisch een aangemaakt.

Opmerkingen

Voeg een korte beschrijving toe om het doel van dit Jumpoint samen te vatten. Dit is handig bij het beheren van Jumpoints.

Uitgeschakeld

Als dit is aangevinkt, dan kan het Jumpoint geen Jump-verbindingen maken.

Geclusterd

Als dit is aangevinkt, dan kunt u meerdere, redundante nodes van hetzelfde Jumpoint op verschillende hostsystemen toevoegen. Zo zorgt u ervoor dat het Jumpoint beschikbaar blijft zolang er ten minste één node online blijft.

Shell Jump activeren

Als u gebruikers wilt toestaan om via dit Jumpoint verbinding te maken met netwerkapparaten met SSH of Telnet, moet u Toegang tot Shell Jump activeren aanvinken. Opdrachtfiltering kan worden geconfigureerd om het per ongeluk gebruiken van opdrachten die schadelijk kunnen zijn voor de eindpuntsystemen te voorkomen.

Zie voor meer informatie over opdrachtfiltering Shell Jump gebruiken om toegang te krijgen tot een extern netwerkapparaat.

Methode voor Jump via tunnelprotocol inschakelen

Als Methode voor Jump via tunnelprotocol inschakelen is geselecteerd, kunnen gebruikers TCP-verbindingen maken vanaf hun systemen naar externe eindpunten via dit Jumpoint.

Eindpunt-analyse ingeschakeld

Sta eindpunt-analyse toe jumpsnelkoppelingen te scannen die via dit Jumpoint zijn verbonden.

Groepsbeleidslijnen

Geeft de groepbeleidslijnen weer die gebruikers toestemming verlenen tot deze Jumpoint.

Toegelaten gebruikers

Zoek naar gebruikers om aan dit Jumpoint toe te voegen. Gebruikers die dit Jumpoint mogen gebruiken, kunnen sessies starten met dit Jumpoint en/of jumpsnelkoppelingen aanmaken die via dit Jumpoint verbinding maken, op voorwaarde dat zij daarvoor gemachtigd zijn.

De onderstaande tabel geeft de bestaande Jumpoint-gebruikers weer. U kunt de weergegeven resultaten filteren door een tekenreeks in te voeren in het tekstveld Bestaande leden filteren. Ook kunt u vanaf het Jumpoint gebruikers verwijderen.

Ga naar Gebruikers en beveiliging > Groepsbeleidslijnen om een groep gebruikers aan een Jumpoint toe te voegen en wijs die groep aan een of meer Jumpoints toe.

Voor sommige gebruikers zijn de opties Verwijderen uitgeschakeld. Dit gebeurt wanneer een gebruiker via een groepsbeleid wordt toegevoegd.

Klik op de koppeling voor het groepsbeleid om het beleid als geheel te wijzigen. Alle wijzigingen aan het groepsbeleid gelden voor alle leden van dat groepsbeleid.

U kunt ook de individuen aan het Jumpoint toevoegen en hiermee hun instellingen die ergens anders zijn gedefinieerd, overschrijven.

Zie voor meer informatie over configuratie van Jumpoints Een PRA Jumpoint configureren en installeren.