Jumpitem: Rapporteren over Jumpitem-activiteit

Rapporten

Jumpitem

Beheerders en bevoorrechte gebruikers kunnen brede, volledige rapporten genereren en ook specifieke filters toepassen om de informatie in de rapporten aan de specifieke behoefte aan te passen. Alle Jumpitem-gebeurtenissen worden vastgelegd in een logboek. Logboeken worden standaard 90 dagen opgeslagen, maar deze limiet kan worden aangepast in Dagen voor het behouden van Jumpitem-loginformatie in Beheer > Beveiliging > Overig.

Controleer of de machtiging Rapporten bekijken is ingeschakeld in Jump > Jumpitem-rollen > Machtigingen. Deze optie is standaard ingeschakeld voor alle ingebouwde beheerders (de eerste beheeraccount die op nieuwe site-installaties wordt aangemaakt).

Een nieuwe Jumpitem-rol, Auditor geheten, wordt automatisch aangemaakt op nieuwe site-installaties. Op bestaande installaties moet deze rol worden aangemaakt. Deze rol heeft slechts één Rapporten weergeven-machtiging ingeschakeld, die de beheerder de optie biedt om een gebruiker toestemming te verlenen Jumpitem-rapporten uit te voeren, zonder dat er een andere machtiging verleend hoeft te worden.

Gebruikers kunnen de volgende gebeurtenissen bekijken met betrekking tot Jumpitems op Jumpgroepen (persoonlijk of gedeeld):

 • Jumpitem aangemaakt
 • Jumpitem verwijderd
 • Jumpitem gekopieerd van
 • Jumpitem gekopieerd naar
 • Jumpitem verplaatst van
 • Jumpitem verplaatst naar
 • Jumpitemsessie gestart

De volgende informatie wordt opgenomen als onderdeel van de gebeurtenis:

 • Het tijdstip waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 • Als de gebeurtenis is geïnitieerd door een gebruiker, wordt de identificatie-informatie van de gebruiker gekoppeld aan die gebeurtenis. Dit kan een gebruiker, API-account of systeeminformatie zijn. De gegevens in deze kolom worden weergegeven als hyperlink voor door Gebruiker en API-account gegenereerde gebeurtenissen. Als erop wordt geklikt, wordt er gelinkt naar de bewerkingspagina van die Gebruiker of API-account, ervan uitgaande dat de gebruiker of API-account over de vereiste machtiging beschikt om het rapport te bekijken.
 • Het gebeurtenistype.
 • Het type Jumpitem, d.w.z. een van de ondersteunde Jumpitemtypes, bijvoorbeeld Jump-client, Externe Jump, Externe RDP, etc.
 • Naam van het Jumpitem. De gegevens in deze kolom worden weergegeven als hyperlink. Als hierop wordt geklikt, verandert de rapportageweergave en worden gebeurtenissen weergegeven die alleen bij dat specifieke Jumpitem horen. De titel van de pagina verandert ook in Alle Jumpitem-gebeurtenissen voor: <Jump Item Name>.
 • Naam van de Jumpgroep. Dit is de bron-Jumpgroep voor de gebeurtenissen Jumpitem gekopieerd van en Jumpitem verplaatst uit en de bestemmings-Jumpgroep voor de gebeurtenissen Jumpitem gekopieerd naar en Jumpitem verplaatst naar.
 • Eventuele aanvullende gegevens die specifiek zijn voor de geregistreerde gebeurtenis. Dit veld kan worden gebruikt om de bestemmings-Jumpgroep op te slaan voor de gebeurtenissen met betrekking tot Jumpitems Kopiëren en Verplaatsen.

Rapportage-gegevens worden opgenomen in back-ups.

Meer informatie vindt u op Dagen voor het behouden van Jumpitem-logboekinformatie.

Filters

U kunt Jumpitem-gebeurtenissen vinden die aan de volgende filters voldoen. U kunt meerdere filters gebruiken, maar alleen de Jumpitem-gebeurtenissen die aan alle door u ingeschakelde filters voldoen, worden opgehaald.

Datumbereik

Selecteer een startdatum voor het ophalen van rapportagegegevens. Selecteer vervolgens ofwel het aantal dagen waarvoor rapportagegegevens moeten worden opgehaald ofwel een einddatum.

Jumpgroep

Filter sessies op Jumpitems die tot een bepaalde Jumpgroep behoren. Als deze optie is geselecteerd, zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Vind alle sessies die werden gestart via Jumpitems die tot een bepaalde Jumpgroep behoren.
 • Vind alle sessies die werden gestart via persoonlijke Jumpitems voor een specifieke gebruiker.
 • Vind alle sessies in uw persoonlijke Jumpgroep.

Jumpitem

Klik op het zoekveld om alle gebeurtenissen met betrekking tot een specifiek Jumpitem te vinden.

Uitgevoerd door

Klik op het zoekveld om alle gebeurtenissen met betrekking tot een specifieke gebruiker, API-account of het systeem te vinden.

Klik op Rapport tonen als u klaar bent.