Naleving: Gegevens uit Privileged Remote Access anonimiseren om aan normen te voldoen

 

Het tabblad Naleving is standaard uitgeschakeld. Neem contact op met de afdeling ondersteuning van BeyondTrust via help.bomgar.com als uw organisatie deze functie wil gebruiken.

Anonimisering :: gebruiker

Informatie over gebruikers en de acties die tijdens toegangssessies zijn uitgevoerd, kan worden geanonimiseerd zodat aan privacywetgeving en normen wordt voldaan.

Selecteer de gebruikersnaam, de schermnaam en/of het e-mailadres in het veld om de gegevens te anonimiseren. Klik op Gebruikersactiviteit zoeken. Als er gegevens worden gevonden, retourneert het systeem een lijst met de informatie die over de gebruikers is gevonden, waarbij de informatie wordt vervangen door een voorgestelde, willekeurig gegenereerde term. Er kan op de voorgestelde term worden geklikt, waarna de melding Vervanging bewerken wordt weergegeven. De gegevens kunnen in de melding worden geanonimiseerd door een vervangende term van uw voorkeur voor de gegevens in te voeren. Klik als u klaar bent op Vervangende term bewerken in gehele geschiedenis om de term in het gedeelte te vervangen.

De lijst wordt bijgewerkt met de nieuwe vervangende term en toont 'Alle toegangssessies en teamactiviteiten van deze gebruiker worden als geanonimiseerd gemarkeerd in: (datum en tijd)'. Klik nadat u de vervangende termen en tijdstempel hebt gecontroleerd op Gebruiker verwijderen en anonimiseren om het anonimiseringsproces voor de gehele software te starten. U bent verplicht om uw schermnaam in te voeren voordat u het anonimiseringsproces start.

 

Alle sessieopnames worden als gevolg van het anonimiseringsverzoek verwijderd.

Anonimisering :: Eindpunt

Informatie over eindpunten die tijdens toegangssessies zijn geopend, alsook over uitgevoerde acties, kan worden geanonimiseerd zodat aan privacywetgeving en normen wordt voldaan.

Voer de naam, de hostnaam en/of het IP-adres van het eindpunt in het veld in om de gegevens te anonimiseren. Schakel het selectievakje Gedeeltelijke overeenkomst in als gedeeltelijke overeenkomsten moeten worden vermeld. Klik daarna op Eindpuntactiviteit zoeken. Als er gegevens worden gevonden, retourneert het systeem een lijst met de informatie die over het eindpunt is gevonden, waarbij de informatie wordt vervangen door een voorgestelde, willekeurig gegenereerde term. Er kan op de voorgestelde term worden geklikt, waarna de melding Vervanging bewerken wordt weergegeven. De gegevens kunnen in de melding worden geanonimiseerd door een vervangende term van uw voorkeur voor de gegevens in te voeren. Klik als u klaar bent op Vervangende term bewerken in gehele geschiedenis om de term in het gedeelte te vervangen.

De lijst wordt bijgewerkt met de nieuwe vervangende term en toont 'De geselecteerde toegangssessies worden als geanonimiseerd gemarkeerd in: (datum en tijd)'. Klik nadat u de vervangende termen en tijdstempel hebt gecontroleerd op Geselecteerde sessies anonimiseren om het anonimiseringsproces voor de gehele software te starten. U bent verplicht om uw schermnaam in te voeren voordat u het anonimiseringsproces start.

U kunt ook voor Aangepaste informatie toevoegen kiezen. U kunt dan aangepaste informatie, zoals bankrekeningnummers, invoeren en zoeken.

 

Alle sessieopnames worden als gevolg van het anonimiseringsverzoek verwijderd.

Anonimisering :: Status

Controleer informatie over anonimiseringstaken, inclusief de gevonden en vervangende termen, het soort gegevens dat wordt geanonimiseerd en de status van de taak.

De taakstatus wordt automatisch om de 15 seconden vernieuwd en de status van uitgevoerde verzoeken blijft 24 uur beschikbaar.

Deze statusinformatie is ook beschikbaar in het rapport Detail van toegangssessie.

De anonimisering van gegevens zal in omgevingen waarin automatische omschakeling of Atlas is geconfigureerd pas klaar zijn als de synchronisatie heeft plaatsgevonden op alle knooppunten en reserveapparaten.