Takenlijst voor het instellen van het BeyondTrust Appliance B Series

Deze lijst met taken vormt een korte handleiding voor de stappen die moeten worden doorlopen om uw B Series Appliance in te stellen. Volledige informatie kunt u verderop in deze gids vinden. Gebruik deze lijst als een checklist voor de noodzakelijke stappen.

 1. Configureer een DNS A-record voor de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van uw nieuwe site (bijv. appliance.example.com).
  • Als uw B Series Appliance in uw DMZ of interne netwerk wordt geplaatst, dan is een intern A-record nodig dat naar het interne IP-adres van de B Series Appliance verwijst.
  • Als u externe klanten wilt ondersteunen, dan moet ook een publiek DNS A-record voor het externe IP-adres van het B Series Appliance worden geregistreerd.
  • Zie voor scenario's voor het implementeren van BeyondTrust Het BeyondTrust Appliance B Series in het netwerk.
 2. Installeer het B Series Appliance volgens Vereisten voor BeyondTrust Appliance B Series.
 3. Verkrijg een SSL-certificaat dat met uw FQDN DNS (bijv. appliance.example.com) overeenkomt.
  1. Zie Gids voor SSL-certificaat voor volledige informatie.
  2. Importeer de certificaatketen naar uw B Series Appliance en wijs deze aan het IP-adres van het B Series Appliance toe.
  3. Exporteer het basisgedeelte van de certificaatketen (met overeenkomende waardes voor Uitgegeven aan en Uitgegeven door) zonder informatie over de privésleutel en sla het basiscertificaat op voor de volgende stap.
 4. Verzend de volgende drie zaken per e-mail naar BeyondTrust Technical Support:
  • De FQDN DNS-hostnaam van het B Series Appliance uit stap 1.
  • Het in stap 3c geëxporteerde SSL-basiscertificaatsegment.
  • Een schermopname van de pagina /appliance > Status > Basisinstellingen.
 5. Installeer het nieuwe softwarelicentiepakket dat door BeyondTrust Technical Support wordt toegezonden nadat u de stappen 1-4 hebt voltooid.
  1. U wordt per e-mail geïnformeerd wanneer u het softwarelicentiepakket moet installeren met behulp van het hulpprogramma Controleren op updates.
  2. Navigeer na de installatie naar de /login-beheerinterface (bijv. https://appliance.example.com/login).
  3. Gebruik de standaard inloggegevens admin en password om de eerste keer in te loggen.