Overzicht van de installatie van BeyondTrust Appliance B Series

Er moeten een aantal stappen worden gevolgd om uw B Series Appliance te installeren en configureren. Deze takenlijst vormt een beknopte naslaggids of een controlelijst waarmee u kunt bijhouden of de essentiële configuratievereisten zijn uitgevoerd. Uitgebreide instructies voor elke stap vindt u verderop in deze handleiding.

De vereiste DNS-records configureren

 1. Maak een DNS A-record voor de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van uw nieuwe site (bijv. appliance.example.com).
  • Als uw apparaat uit de B-serie in uw DMZ of interne netwerk wordt geplaatst, is er een intern A-record vereist dat naar het interne IP-adres van het apparaat verwijst.
  • Als u toegang voor externe klanten wilt ondersteunen, moet er een openbaar DNS A-record voor het externe IP-adres van het apparaat uit de B-serie worden geregistreerd.

Meer informatie over de netwerkimplementatie van BeyondTrust vindt u op De BeyondTrust Appliance B Series in het netwerk.

Het B Series Appliance installeren en configureren

 1. Installeer het B Series Appliance volgens Installatievereisten voor BeyondTrust Appliance B Series.
 2. Verkrijg een SSL-certificaat dat overeenkomt met uw FQDN (bijv. appliance.example.com).
 3. Importeer de certificaatketen naar uw B Series Appliance en wijs deze toe aan het IP-adres van het apparaat.
 4. Exporteer het basisgedeelte van de certificaatketen (met overeenkomende waardes voor Uitgegeven aan en Uitgegeven door) zonder informatie over de privésleutel en sla het basiscertificaat op voor de volgende stap.

Zie Gids voor SSL-certificaat voor gedetailleerde instructies over het verkrijgen van een SSL-certificaat.

Het softwarelicentiepakket verkrijgen

 1. Verzend de volgende drie zaken per e-mail naar BeyondTrust Technical Support:
  • De FQDN van het B Series Appliance.
  • Het hoofdsegment van het SSL-certificaat dat is opgeslagen tijdens de configuratie van B Series Appliance.
  • Een schermopname van de pagina /appliance > Status > Basisinstellingen.
 2. Installeer het nieuwe softwarelicentiepakket dat door BeyondTrust Technical Support is toegezonden.
  • U wordt per e-mail geïnformeerd wanneer u het pakket kunt installeren. Zorg ervoor dat u alle vorige stappen hebt doorlopen.
  • Het softwarelicentiepakket kan worden geïnstalleerd met behulp van het hulpprogramma Controleren op updates.

De configuratie afronden

 1. Navigeer nadat uw licentiepakket is geïnstalleerd naar de /login-beheerinterface (bijv. https://appliance.example.com/login).
 2. Gebruik de standaard inloggegevens admin en password om de eerste keer in te loggen.