Privileged Web-toegangsconsolegids

Met de Privileged Web-toegangsconsole van BeyondTrust kunnen informatie- en internetbeveiligingsteams bevoorrechte gebruikers beveiligde toegang op afstand geven tot kritieke systemen, zelfs wanneer die gebruikers geen software op hun eigen computeromgeving mogen installeren. In plaats daarvan kunnen zij toegang tot eindpunten krijgen via de toegangsconsole op web-basis. Zo wordt verzekerd dat de noodzakelijke toegang altijd kan worden verleend en kunnen systeembeheerders ervoor zorgen dat vereisten zoals beschikbaarheid en alle interne en externe voorschriften kunnen worden nageleefd zonder de verdedigingslinies van de organisatie tegen cybercriminaliteit te compromitteren.

In deze gids wordt specifiek de Privileged Web-toegangsconsole gedocumenteerd en hoe deze toegangsconsole in een webbrowser toegang tot eindpunten kan krijgen en andere noodzakelijke functies kan uitvoeren terwijl toch het hoogste beveiligingsniveau wordt gehandhaafd.

Gebruik deze gids pas nadat een beheerder de eerste instelling en configuratie van de BeyondTrust Box hebt uitgevoerd zoals beschreven in de Hardware-installatiegids voor BeyondTrust Boxen. Als u assistentie nodig hebt, kunt u via beyondtrust.com/docs/index.htm#support contact opnemen met BeyondTrust technische ondersteuning.