Instellingen en voorkeuren in de toegangsconsole wijzigen

Uitgebreide beschikbaarheid

Klik op Bestand > Instellingen linksboven in de console om uw voorkeuren te configureren.

In het algemeen kunt u de console-instellingen naar uw eigen voorkeuren configureren. Maar uw BeyondTrust beheerder kan ervoor kiezen uw instellingen te beheren en zo, indien gewenst, die instellingen af te dwingen.

 

Als uw BeyondTrust beheerder de standaard instellingen heeft gewijzigd en toegepast, dan ziet u een waarschuwing Instellingen gewijzigd wanneer u de volgende keer op uw console inlogt. Klik op Instellingen weergeven om uw instellingenvenster te openen om de wijzigingen te bekijken of klik op OK om de wijzigingen te bevestigen.

 

Instellingen wijzigen

Bij deze instructies is ervan uitgegaan dat u de door uw console gebruikte instellingen vrij kunt kiezen. Instellingen die door uw beheerder zijn afgedwongen worden met een sterretje aangegeven en zijn grijs. Deze instellingen kunnen niet lokaal worden geconfigureerd. Neem contact op met uw beheerder of zie de administratieve gids, hoofstuk Instellingen van toegangsconsole voor meer informatie.

Standaards resetten

Elk console-instellingenvenster beschikt over een knop Standaardinstellingen herstellen in de linkeronderhoek van het venster. Hiermee kunt u alle instellingen terugzetten op de BeyondTrust standaardinstellingen of op de door uw beheerder ingestelde standaard instellingen, voor zover aanwezig. U wordt in een waarschuwingsdialoog gevraagd om te bevestigen dat u de instellingen naar de standaardinstellingen wilt wijzigen. Klik op Annuleren als u terug wilt keren naar de lokaal opgeslagen voorkeuren. NB: als een of meer van de standaardinstellingen door uw beheerder zijn afgedwongen, dan kunt u die niet configureren.

 

Algemene instellingen

Vanuit de sectie Algemene instellingen kunt u kiezen om voor chat de spellingcontrole aan of uit te zetten. Momenteel is spellingcontrole alleen beschikbaar voor Amerikaans Engels.

Kies of u wilt dat het pictogram voor het sessiemenu wordt weergegeven, of het kantlijnartikel kan worden losgekoppeld en of de widgets op het kantlijnartikel voor de sessie een andere volgorde en grootte kunnen krijgen.

 

Waarschuwingen: Chatberichten

Kies uw instellingen voor waarschuwingen voor chatberichten. Als u een chatbericht ontvangt, dan kunt u kiezen of u een geluid hoort en het pictogram van de toepassing ziet knipperen.

Als u een aangepast geluid voor chatberichten wilt uploaden, klik dan op de knop [...] en selecteer een WAV-bestand op uw computer. Het bestand mag maximaal 1 MB groot zijn.

Kies of statusberichten in de teamchat worden meegenomen, zoals het in- of uitloggen van gebruikers, of alleen de tussen teamleden verzonden chats.

Kies of u popup-meldingen wilt ontvangen voor berichten die u in een teamchat en/of een sessiechat ontvangt.

 

Waarschuwingen: Sessiewaarschuwingen

Kies of u een waarschuwingsgeluid wilt horen als een andere gebruiker vraagt om een sessie met u te delen. Als u een aangepast geluid voor gedeelde sessies wilt uploaden, klik dan op de knop [...] en selecteer een WAV-bestand op uw computer. Het bestand mag maximaal 1 MB groot zijn.

U kunt ook kiezen om pup-up-meldingen te ontvangen voor bepaalde gebeurtenissen. Deze meldingen verschijnen onafhankelijk van uw console en bovenop andere vensters. Stel in waar u popup-meldingen wilt ontvangen en hoe lang deze zichtbaar moeten zijn.

 

Toegangssessies: Automatisch gedrag

Kies of u bij het begin van een sessie automatisch scherm delen wilt opstarten.

U kunt ervoor kiezen sessies als tabbladen in de console te openen of om automatisch sessies los te koppelen en in nieuwe vensters weer te geven.

 

Toegangssessies: Gereedschappen

Stel de standaard kwaliteit en afmetingen in voor een sessie met scherm delen. Als scherm delen start, dan kunt u automatisch naar volledig scherm gaan, waarbij dan weer automatisch de chatbalk kan worden ingeklapt.

Als het scherm wordt gedeeld, kan het externe systeem bovendien het scherm, de muis en de toetsenbordinvoer automatisch beperken en een privacyscherm weergeven.

Selecteer de standaard RDP-schermgrootte voor alle RDP-sessies.

Om eenvoudiger toegang te krijgen tot schermopnames die u vanaf de console maakt, kunt u de standaard map instellen waar u de op uw console gemaakte schermopnames van het externe systeem op wilt slaan.

Voor eenvoudiger bestandsoverdracht kunt u de standaard map instellen waarvandaan u op uw lokale systeem wilt gaan bladeren.

Stel het aantal regels in dat u in de historie van de opdrachtshell wilt opslaan.