Instellingen en voorkeuren in de toegangsconsole wijzigen

Bestandsmenu van de toegangsconsole

Klik op Bestand > Instellingen linksboven in de console om uw voorkeuren te configureren.

In het algemeen kunt u de console-instellingen naar uw eigen voorkeuren configureren. Uw BeyondTrust-beheerder kan er echter voor kiezen om uw instellingen te beheren en deze beheerde instellingen zo, desgewenst, af te dwingen.

Als uw BeyondTrust-beheerder de standaardinstellingen heeft gewijzigd en toegepast, ziet u een waarschuwing Instellingen gewijzigd wanneer u zich de volgende keer bij uw console aanmeldt. Klik op Instellingen weergeven om uw instellingenvenster te openen om de wijzigingen te bekijken of klik op OK om de wijzigingen te bevestigen.

 

Instellingen wijzigen

Bij deze instructies is ervan uitgegaan dat u de door uw console gebruikte instellingen vrij kunt kiezen. Instellingen die door uw beheerder zijn afgedwongen worden met een sterretje aangegeven en zijn grijs. Deze instellingen kunnen niet lokaal worden geconfigureerd. Raadpleeg uw beheerder of het onderwerp access console-instellingen in de Beheerdersgids voor meer informatie.

Standaardinstellingen van de toegangsconsole opnieuw instellen

Het venster met Access Console-instellingen bevat een knop Standaardinstellingen opnieuw instellen in de linkerbenedenhoek. Hiermee kunt u de standaardinstellingen van de BeyondTrust of de door uw beheerder toegepaste standaardinstellingen, voor zover ingesteld, opnieuw instellen. U wordt in een waarschuwingsdialoog gevraagd om te bevestigen dat u de instellingen naar de standaardinstellingen wilt wijzigen. Klik op Annuleren als u terug wilt keren naar de lokaal opgeslagen voorkeuren.

Als een of meer van de standaardinstellingen door uw beheerder zijn afgedwongen, dan kunt u die niet configureren.

 

Vanuit de sectie Algemene instellingen kunt u kiezen om voor chat de spellingcontrole aan of uit te zetten. Momenteel is spellingcontrole alleen beschikbaar voor Amerikaans Engels.

Kies of u wilt dat het pictogram voor het sessiemenu wordt weergegeven, of de zijbalk kan worden losgekoppeld en of de widgets op de zijbalk voor de sessie een andere volgorde en grootte kunnen krijgen.

 

Algemene instellingen voor de toegangsconsole

U kunt ervoor kiezen om uw weergavemodus te wijzigen. De opties zijn onder meer: OS-instelling (standaard), Lichte modus en Donkere modus.

 

De optie Donkere modus optie geldt alleen voor Windows en macOS.

Naast schakelen tussen weergavemodi binnen de access console kunnen gebruikers deze ook wijzigen in OS-instellingen door Thema's en verwante instellingen > Kleur > Kies uw kleur te selecteren.

 

Instellingen van toegangsconsole > Waarschuwingen > Chatberichten

Kies uw instellingen voor waarschuwingen voor chatberichten. Als u een chatbericht ontvangt, dan kunt u kiezen of u een geluid hoort en het pictogram van de toepassing ziet knipperen.

Als u een aangepast geluid voor chatberichten wilt uploaden, klik dan op de knop [...] en selecteer een WAV-bestand op uw computer. Het bestand mag maximaal 1 MB groot zijn.

Kies of statusberichten in de teamchat worden meegenomen, zoals het in- of uitloggen van gebruikers, of alleen de tussen teamleden verzonden chats.

Kies of u popup-meldingen wilt ontvangen voor berichten die u in een teamchat en/of een sessiechat ontvangt.

 

Sessiewaarschuwingen

Kies of u een waarschuwingsgeluid wilt horen als een andere gebruiker vraagt om een sessie met u te delen. Als u een aangepast geluid voor gedeelde sessies wilt uploaden, klik dan op de knop [...] en selecteer een WAV-bestand op uw computer. Het bestand mag maximaal 1 MB groot zijn.

U kunt ook kiezen om pup-up-meldingen te ontvangen voor bepaalde gebeurtenissen. Deze meldingen verschijnen onafhankelijk van uw console en bovenop andere vensters. Stel in waar u popup-meldingen wilt ontvangen en hoe lang deze zichtbaar moeten zijn.

 

Instellingen van toegangsconsole > Toegangssessies > Automatisch gedrag

Kies of u bij het begin van een sessie automatisch scherm delen wilt opstarten.

U kunt ervoor kiezen sessies als tabbladen in de console te openen of om automatisch sessies los te koppelen en in nieuwe vensters weer te geven.

 

Instellingen van toegangsconsole > Toegangssessies > Hulpmiddelen

Stel de standaard kwaliteit en afmetingen in voor een sessie met scherm delen. Als scherm delen start, dan kunt u automatisch naar volledig scherm gaan, waarbij dan weer automatisch de chatbalk kan worden ingeklapt.

Als het scherm wordt gedeeld, kan het externe systeem bovendien het scherm, de muis en de toetsenbordinvoer automatisch beperken en een privacyscherm weergeven.

Selecteer de standaard RDP-schermgrootte voor alle RDP-sessies.

Een optie biedt u de mogelijkheid om een PRA-verbinding te openen die op alle beeldschermen wordt weergegeven op de clientcomputer, ongeacht de configuratie van het clientbeeldscherm. Met deze functie kun u alle beeldschermen die verbonden zijn met de clientcomputer volledig benutten. U kunt zo de schermgrootte en -schaal aanpassen tijdens een RDP-sessie op meerdere beeldschermen.

Als u uw eigen RDP-hulpprogramma wilt gebruiken, zet dan een vinkje bij Externe RDP-sessies openen met een extern hulpprogramma.

Om eenvoudiger toegang te krijgen tot schermopnames die u vanaf de console maakt, kunt u de standaard map instellen waar u de op uw console gemaakte schermopnames van het externe systeem op wilt slaan.

Voor eenvoudiger bestandsoverdracht kunt u de standaard map instellen waarvandaan u op uw lokale systeem wilt gaan bladeren.

Stel het aantal regels in dat u in de historie van de opdrachtshell wilt opslaan.

Als u uw eigen SSH-hulpprogramma wilt gebruiken, zet dan een vinkje bij Shell Jump-sessies openen met een extern hulpprogramma.

 

Om uw eigen hulpmiddel te gebruiken, moet u Jump via tunnelprotocol inschakelen in /login > Gebruikers en beveiliging > Gebruikers > Jump-technologie > Jump via tunnelprotocol.