Gids voor de toegangsconsole voor iOS

Deze gids is bedoeld om u te helpen bij het installeren van de BeyondTrust toegangsconsole op uw iOS apparaat en om de functies van de toegangsconsole voor iOS te begrijpen. Met BeyondTrust kunt u op afstand toegang tot eindpunten krijgen door er via een BeyondTrust Box een verbinding mee te maken.

Gebruik deze gids pas nadat een beheerder de eerste instelling en configuratie van de BeyondTrust Box hebt uitgevoerd zoals beschreven in de Hardware-installatiegids voor BeyondTrust Boxen. Als u assistentie nodig hebt, kunt u via beyondtrust.com/docs/index.htm#support contact opnemen met BeyondTrust technische ondersteuning.