Handleiding voor de BeyondTrust-toegangsconsole voor Android

Deze gids is bedoeld om u te helpen bij het installeren van de BeyondTrust op uw Android-apparaat en om de functies van de BeyondTrust voor Android te begrijpen. U kunt met support_button toegang krijgen tot externe eindpunten door een verbinding op te zetten via de toegangsconsole.

Let op: hoewel in deze gids schermopnames van een Android smartphone worden gebruikt, is de functionaliteit gelijk als u een Android tablet gebruikt.

Gebruik deze gids pas nadat een beheerder de eerste instelling en configuratie van de Secure Remote Access Appliance heeft uitgevoerd volgens de beschrijving in de Secure Remote Access Appliance Hardware-installatiegids. Neem contact op met BeyondTrust Technical Support via www.beyondtrust.com/support als u ondersteuning nodig hebt.