Opslag

Status: Schijfruimte en status harde schijf

Opslag :: Status

 

De pagina Status geeft aan hoeveel procent van de harde schijf in uw BeyondTrust Box wordt gebruikt.

Opslag :: Schijven

Als u alle opnamefunctie op uw website (sessies, protocol tunnelen en externe shell) hebt ingeschakeld of als u in het algemeen veel sessies hebt, ziet u gewoonlijk een hoger schijfgebruik. Let wel dat een schijfgebruik van 85-95% GEEN reden voor alarm is. Het apparaat is zo geconfigureerd dat mocht de beschikbare ruimte op uw harde schijf te laag zijn, de oudste sessiegegevens automatisch van het apparaat worden verwijderd en deze vrije ruimte opnieuw wordt gebruikt.

Specifiek voor het BeyondTrust B300P-apparaat

B300 Plaatselijke opslag

De B300P gebruikt een zogenaamd Redundant Array of Independent Disks (RAID) om uw gegevens op te slaan. Met RAID 6 kunnen maximaal 2 van de 4 schijven op uw apparaat defect raken zonder verlies van gegevens. Als u een defecte schijf hebt, verwijdert u deze en neemt u contact op met BeyondTrust voor een retourautorisatie voor reparatie of een vervangende schijf. Nadat u de defecte schijf hebt vervangen, wordt de RAID automatisch met de nieuwe schijf herbouwd. Wanneer u schijven vervangt, hoeft u het apparaat niet uit te zetten.

Specifiek voor het BeyondTrust B400-apparaat

B400 Plaatselijke opslag

De B400P bevat twee sets Redundant Array of Independent Disks (RAID) schijven. Deze RAID-configuratie bevat acht fysieke schijven geconfigureerd in twee logische RAID-schijven: Een RAID 1-configuratie die logische schijf 0 is en een RAID 6-configuratie die logische schijf 1 is.

Als een van de fysieke RAID 1- of RAID 6-schijven defect raakt, heeft dit geen invloed op de prestaties en is er geen gegevensverlies. Een tweede defecte schijf in de RAID 6-configuratie kan de prestaties echter negatief beïnvloeden, hoewel er geen gegevensverlies is.

 

Waarschuwing defecte hardware (alleen B300P en B400P)

B400 RAID :: Adapterstatus

De LED's op uw apparaat geven tevens de status van uw harde schijf weer. In een normale situatie knipperen de LED's en geven daarmee de activiteit van de schijf aan. Als een schijf defect raakt, wordt de LED rood en klinkt er een waarschuwingsalarm. U kunt het alarm afzetten voordat het systeem wordt hersteld door op de knop Alarm dempen op deze web-interface te klikken.

De knop Alarm dempen is beschikbaar ongeacht of er op dat moment een alarm klinkt. De knop kan niet worden gebruikt als indicator voor een actief alarm.

U kunt controleren of er een alarm klinkt door de Conditie aan te vinken direct boven de knop Alarm dempen. Als er een alarm klinkt in dezelfde kamer als de BeyondTrust Box en u wilt uitsluiten dat het apparaat de oorzaak is, klikt u een paar keer op de knop Alarm dempen om alle mogelijke alarmen uit te schakelen.