Statische routes: Statische routes voor netwerkcommunicatie instellen

Netwerken :: Statische routes

Mocht een situatie zich voordien waarbij twee netwerken niet met elkaar kunnen communiceren, dan kunt u een statische route aanmaken zodat een beheerder met een computer op één netwerk via de BeyondTrust Box verbinding kan maken met een computer op het andere netwerk, op voorwaarde dat het apparaat zich ergens bevindt waar beide netwerken individueel met het apparaat kunnen communiceren.

Alleen gevorderde beheerders mogen statische routes aanmaken.

Netwerken :: Statische routes