Installatie van SRA virtueel apparaat

Deze gids is bedoeld om u te helpen bij de initiële instellingen en configuratie van uw BeyondTrust SRA virtueel apparaat. Neem contact op met BeyondTrust Technical Support via www.beyondtrust.com/support als u ondersteuning nodig hebt.

Vereisten voor implementatie in VMware, Hyper-V en Nutanix

Bekijk de volgende vereisten voordat u begint met het instellen van het BeyondTrust SRA virtueel apparaat:

 • VMware vCenter 6.5 en hoger en virtuele hardware-versies 13 en hoger
 • Hyper-V 2012 R2 (zelfstandig of als rol) en alleen hardware van generatie 2
 • Nutanix AHV 20190916.410+
 • 4 GB of meer geheugen beschikbaar
 • Er moet ten minste 140 GB opslag beschikbaar zijn

Raadpleeg de richtlijnen voor dimensionering onder de Implementatie-instructies voor het betreffende product om precies te bepalen hoeveel opslagruimte u voor uw omgeving nodig hebt.

 • Een partitie van 32 GB voor het BeyondTrust-besturingssysteem en minimaal 100 GB voor logboekregistraties en opnamen.
 • SAN's met extern IP-adres moeten op een gereserveerd 1 Gbit of 10 Gbit netwerk zitten met een schijf van ten minste 10.000 omw/min.
 • Een statisch IP-adres voor uw SRA virtueel apparaat.
 • Een privé DNS A-record dat doorverwijst naar het statische IP-adres van uw SRA virtueel apparaat. U hebt ook een openbaar A-record en een publiek IP-adres nodig als openbare clients toegang tot het B Series Appliance SRA virtueel apparaat nodig hebben. Het DNS A-record is de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van uw site (bijv. toegang.voorbeeld.nl).

  "Openbare clients" zijn elke soort clientsoftware (browser, BeyondTrust-access consoles, eindpuntclients, enz.) die verbinding maken vanaf externe netwerken en VPN's die voor het netwerk van het B Series Appliance als lokaal worden beschouwd.

 • Een geldige NTP-server die door het B Series Appliance kan worden bereikt.
 • Zorg ervoor dat de systeemtijd tussen de ESXi-hostserver en het BeyondTrust-gastbesturingssysteem synchroon loopt. Verschillen van slechts enkele seconden kunnen mogelijk tot problemen met prestaties of verbindingen leiden.

Vereisten voor Microsoft Azure

 • Microsoft Azure Resource Manager (ARM)
 • Zorg dat de volgende zaken al aanwezig zijn als u Microsoft Azure gebruikt en een implementatie wilt uitvoeren:
  • Een bronnengroep.
  • Een opslagaccount met een vhds-container.
  • Er zijn een VNET en subnet geconfigureerd
 • Zorg dat de volgende zaken al aanwezig zijn als u via Powershell een implementatie wilt uitvoeren:
  • Powershell AZ-module geïnstalleerd.
  • Powershell Hyper-V-module geïnstalleerd.