VNC gebruiken om toegang tot een extern Windows-eindpunt te krijgen

Gebruik BeyondTrust om een VNC-sessie te starten met een extern Windows-systeem. Omdat VNC-sessies via een Jumpoint werken dat als proxy fungeert en naar BeyondTrust sessies worden geconverteerd, kunnen gebruikers sessies delen of verplaatsen en kunnen sessies automatisch worden gecontroleerd en opgenomen volgens de door uw beheerder voor uw site ingestelde definities. Om VNC via BeyondTrust te gebruiken, moet u toegang tot een Jumpoint hebben en moet de gebruiker toegangsmachtiging hebben tot de Toegestane Jump-methodes: Externe VNC via een Jumpoint.

Een VNC-snelkoppeling aanmaken

Klik in de Jump-interface op de knop Aanmaken om een VNC-snelkoppeling te maken. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Externe VNC. Snelkoppelingen naar VNC verschijnen in de Jump-interface naast Jump-clients en andere typen jumpsnelkoppelingen.

Organiseer en beheer bestaande jumpsnelkoppelingen door een of meer jumpsnelkoppelingen te selecteren en op Eigenschappen te klikken.

Om de eigenschappen van meerdere jumpsnelkoppelingen te bekijken, moeten ze allemaal van hetzelfde type zijn (bijv. allemaal Jump-clients, allemaal Externe Jumps). Om eigenschappen van andere soorten jumpsnelkoppelingen te bekijken, leest u het bijbehorende deel van deze handleiding.

Nieuwe snelkoppeling naar externe VNC Jump aanmaken

Voer een Naam in voor de jumpsnelkoppeling. De snelkoppeling is onder deze naam te vinden in de sessietabbladen. Deze tekenreeks mag maximaal 128 tekens lang zijn.

Selecteer vanuit de vervolgkeuzelijst Jumpoint het netwerk waarop de computer is aangesloten waar u toegang toe wilt krijgen. De toegangsconsole onthoudt uw Jumpointkeuze de volgende keer dat u dit type jumpsnelkoppeling aanmaakt. Voer de Hostnaam/IP in van het systeem waar u toegang toe wilt krijgen.

Standaard luistert de VNC-server naar poort 5900. Dit is dan ook de standaard poort voor BeyondTrust. Als de externe VNC-server geconfigureerd is om een andere poort te gebruiken, dan moet u dit poortnummer na de hostnaam of het IP-adres toevoegen in de vorm <hostname>:<port> of <ipaddress>:<port> (bijv. 10.10.24.127:40000).

Verplaats jumpsnelkoppelingen van de ene Jumpgroep naar een andere met gebruik van de afrolkeuzelijst Jumpgroep. Of u jumpsnelkoppelingen naar of van verschillende Jumpgroepen kunt verplaatsen, hangt van de machtigingen van uw account af.

Organiseer jumpsnelkoppelingen verder door de naam van een nieuwe of bestaande Tag in te voeren. Hoewel de geselecteerde Jumpsnelkoppelingen samen onder de tag worden gegroepeerd, staan ze nog steeds in een lijst onder de Jumpgroep waarin elk ervan is vastgespeld. Om een jumpsnelkoppeling naar het hoogste niveau Jumpgroep terug te zetten, moet dit veld leeg worden gelaten.

Jumpsnelkoppelingen bevatten een veld Opmerkingen voor een naam of omschrijving, waardoor jumpsnelkoppelingen sneller en eenvoudiger kunnen worden gesorteerd, opgezocht en geïdentificeerd.

Om in te stellen welke gebruikers toegang tot deze jumpsnelkoppeling hebben, of een kennisgeving van toegang moet worden verzonden en/of of machtiging of een ticket-id van uw externe ticketingsysteem vereist is om deze jumpsnelkoppeling te gebruiken, dan moet u een Jumpbeleid kiezen. Deze beleidslijnen worden door uw beheerder in de /login interface ingesteld.

Een VNC-snelkoppeling gebruiken

Om een snelkoppeling naar een Jump te gebruiken om een sessie op te starten, moet u de snelkoppeling in de Jump-interface selecteren en op de knop Jump klikken.

De melding 'Inloggegevens invoeren', waar u onloggegevens kunt invoeren om verbinding te maken met een VNC-server.

Wanneer u verbinding maakt met de VNC-server, probeert het systeem te bepalen of er bijbehorende inloggegevens zijn. Als die inderdaad bestaan, wordt u gevraagd ze in te voeren.

 

Scherm delen met een VNC-server via de toegangsconsole.

Uw VNC-sessie begint nu. Begin met scherm delen om het externe bureaublad te bekijken. U kunt de opdracht Ctrl-Alt-Del verzenden, een schermopname van het bureaublad op afstand maken en de tekstinhoud van het klembord delen. U kunt de VNC-sessie ook delen, overbrengen of opnemen volgens de gebruikelijke regels voor de instellingen van uw gebruikersaccount.

 

Jumpsnelkoppelingen kunnen zo worden ingesteld dat zij meerdere gebruikers toestaan tegelijkertijd dezelfde jumpsnelkoppelingen te openen. Als Bij bestaande sessie voegen is ingeschakeld, kunnen andere gebruikers een sessie bijwonen die al gaande is. De oorspronkelijke eigenaar van de sessie ontvangt een bericht dat een gebruiker aan de sessie is toegevoegd, maar kan deze gebruiker de toegang niet weigeren. Ga voor meer informatie over gelijktijdige Jumps naar Instellingen voor jumpsnelkoppelingen.