Extern eindpunt beheren met scherm delen

Start met scherm delen.

Klik in het sessievenster op de knop Scherm delen om de besturing over de externe computer te vragen als het scherm niet automatisch wordt gedeeld. Er zijn afhankelijk van de instellingen voor uw account onder de knop mogelijk opties beschikbaar. Klik op de knop met het tandwiel om opties te zien.

Nadat u een sessie hebt gestart, deelt de toegangsconsole direct het scherm met het eindpunt. Afhankelijk van het systeem hebt u mogelijk volledige controle of alleen-lezenrechten wanneer het scherm met het systeem wordt gedeeld.

Opties voor scherm delen

  • Als u geen enkele optie aanvinkt, dan verzoekt u om het meest uitgebreide scherm delen, waarbij u het gehele bureaublad en alle toepassingen op het externe systeem kunt zien en beheren.
  • Als u Alleen weergeven aanvinkt, dan kunt u het externe scherm wel zien maar niet beheren.
  • Met de optie Privacyscherm aangevinkt wordt de sessie gestart waarbij de weergave en de besturing van het eindpunt zijn uitgeschakeld. Privacyscherm is niet beschikbaar bij ondersteuning van Windows 8.

Scherm delen

Hulpmiddelen voor scherm delen

Scherm delen

Stop met scherm delen.

Besturing

Start of stop de besturing van het externe toetsenbord en de externe muis terwijl u de externe computer bekijkt.

Ondersteuningstechnici met een macOS-systeem kunnen CTRL+klikken met de linkermuisknop in de verbonden Scherm delen-sessie op het externe systeem gebruiken door CTRL+CMD+klikken met de linkermuisknop te gebruiken.

Klantbesturing

Als uw machtigingen dat toestaan, kunt u voor de externe gebruiker de schermweergave en de invoer vanuit de muis en het toetsenbord uitschakelen. In de weergave van de eindgebruiker van het privacyscherm wordt duidelijk uitgelegd dat de BeyondTrust-gebruiker de weergave van de eindgebruiker heeft uitgeschakeld. De eindgebruiker kan op elk gewenst moment de controle terugkrijgen door Ctrl+Alt+Del in te drukken.

Als alternatief kunt u voor de externe gebruiker de invoer vanuit de muis en het toetsenbord uitschakelen terwijl hij of zij het scherm nog wel kan zien. Wanneer de invoer beperkt is, wordt rond de beeldschermen van de eindgebruiker een oranje kader weergegeven en een bericht getoond dat de BeyondTrust-gebruiker de muis en toetsenbord beheert. De eindgebruiker kan op elk gewenst moment de controle terugkrijgen door Ctrl+Alt+Del in te drukken.

Beperkte interactie met het eindpunt is alleen beschikbaar bij toegang tot macOS- of Windows-computers. Beperkte interactie met klanten is alleen beschikbaar wanneer Windows-computers worden ondersteund. In Windows Vista en nieuwere versies moet de eindpunt-client worden opgewaardeerd. In Windows 8 is deze functie beperkt tot uitschakelen van de muis en het toetsenbord.

Annotaties

Met Hulpmiddelen voor annotaties kunt u tijdens gedeelde sessies gemakkelijker samenwerken. Er is een aantal hulpmiddelen beschikbaar, waaronder vormen en vrij tekenen.

Externe computer opnieuw opstarten

Start het externe systeem opnieuw op in normale of veilige modus met netwerkmogelijkheden of sluit het externe systeem af.

Ctrl-Alt-Delete verzenden

Zend een opdracht Ctrl-Alt-Del naar de externe computer.

Speciale actie uitvoeren

Voer een speciale actie op het externe systeem uit. De beschikbare mogelijkheden zijn afhankelijk van het besturingssysteem op het externe systeem en van de configuratie ervan. Standaard scripts zijn voor de gebruiker beschikbaar in een uitklapmenu. Met de speciale actie 'Uitvoeren als' kunt u op een Windows®-systeem inloggegevens selecteren uit een Endpoint Credential Manager. Voor gebruik van de Endpoint Credential Manager is een aparte onderhoudsovereenkomst met BeyondTrust vereist. Als een onderhoudsovereenkomst eenmaal is afgesloten, kunt u de benodigde middleware vanuit het BeyondTrust-ondersteuningsportaal downloaden.

Smartcard

Bekijk een vervolgkeuzelijst met alle op uw systeem beschikbare smartcardlezers. Gebruik de virtuele smartcard om beheeracties uit te voeren, programma's in een andere gebruikerscontext uit te voeren of zelfs als een andere gebruiker in te loggen. De juiste stuurprogramma's voor virtuele smartcards moeten zowel op uw lokale systeem als op het externe systeem zijn geïnstalleerd en de services ervoor moeten actief zijn.

Scherm delen op iOS starten

Scherm delen op een iOS-apparaat opnieuw starten. Raadpleeg Ondersteuning voor Apple iOS-apparaten voor meer informatie. Als u een Apple OS X 10.10+ systeem ondersteunt dat met een Apple iOS 8.0.1+ mobiel apparaat verbonden is, dan kunt u op deze knop klikken om een sessie met scherm delen in de modus alleen weergeven op het aangesloten iOS-apparaat te starten of te beëindigen. NB: Deze knop is niet zichtbaar tenzij u in een standaard toegangssessie met de functie 'Scherm delen' actief bent op een Apple OS X Yosemite-systeem en de knop niet is ingeschakeld, tenzij er een apparaat met Apple iOS 8.0.1+ is verbonden met het ondersteunde OS X Yosemite-systeem.

Beheerder voor toegang tot eindpunten

Meld u met de inloggegevens uit de externe inloggegevensopslag aan bij het eindpunt. Voor gebruik van de Endpoint Credential Manager is een aparte onderhoudsovereenkomst met BeyondTrust vereist. Als een onderhoudsovereenkomst eenmaal is afgesloten, kunt u de benodigde middleware vanuit het BeyondTrust-ondersteuningsportaal downloaden. In eerdere versies dan 15.2 is deze functie alleen beschikbaar in sessies die vanaf een opgewaardeerde Jump-client op Windows® zijn gestart. Vanaf versie 15.2 mag u ook een Endpoint Credential Manager gebruiken in sessies met externe Jump, sessies met Microsoft® Extern bureaublad, VNC-sessies en sessies met Shell Jump.

Schermopname maken

Tijdens het delen van het scherm kunt u een schermopname van het externe scherm of van de externe schermen in de volledige resolutie maken; deze schermopname wordt opgeslagen als PNG-bestand. Sla het bestand op uw lokale systeem of op uw klembord op. De opname wordt in het chatlogboek opgenomen met een koppeling naar de lokaal opgeslagen afbeelding. De koppeling blijft zelfs actief nadat de klant de sessie heeft verlaten, maar blijft niet in het BeyondTrust-sessierapport staan. U kunt de map waarin de schermopnamen worden opgeslagen aanpassen via het menu Bestand > Instellingen > Hulpmiddelen in de toegangsconsole. Deze functie werkt op Mac, Windows en Linux.

Klembordinhoud verzenden

Verzend de inhoud van het klembord handmatig naar de externe computer. Dit pictogram is niet zichtbaar als u niet gemachtigd bent om de inhoud van uw klembord automatisch te verzenden of als u geen toestemming hebt om de informatie van het klembord naar het externe systeem te verzenden.

Klembordinhoud ophalen

Haal de inhoud van het klembord handmatig van de externe computer op. Dit pictogram is niet zichtbaar als u niet gemachtigd bent om de inhoud van uw klembord automatisch op te halen of als u geen toestemming hebt om de informatie van het klembord van het externe systeem op te halen.

Selecteer scherm

Selecteer een alternatief beeldscherm op de externe computer om weer te geven. De primaire monitor wordt met een P aangegeven.

Weergave op schaal of weergave op ware grootte

Bekijk het externe scherm op ware grootte of op schaal.

Prestaties en kwaliteit

Selecteer de kleuroptimalisatiemodus waarmee u het externe systeem wilt bekijken. Als u vooral videobeelden gaat delen, kies dan Geoptimaliseerd voor video. Kies anders uit Zwart-wit (gebruikt minder bandbreedte), Weinig kleuren, Meer kleuren of Alle kleuren (gebruikt meer bandbreedte). U kunt met zowel de modus Geoptimaliseerd voor video als met de modus Alle kleuren de echte bureaubladachtergrond weergeven.

Volledig scherm

Bekijk het externe bureaublad als volledig scherm of keer terug naar de weergave van de interface. In de modus voor weergave in volledig scherm worden speciale toetsen doorgegeven aan het externe systeem. Dit zijn onder meer wijzigingstoetsen, functietoetsen en de Windows-starttoets. NB: dit is niet van toepassing op de opdracht Ctrl-Alt-Del.