Uitgebreide beschikbaarheid gebruiken om beschikbaar te blijven als u niet bent ingelogd

Uitgebreide beschikbaarheid

Gebruikers kunnen met uitgebreide beschikbaarheid e-mailuitnodigingen ontvangen om sessies te delen, zelfs al zijn ze niet op de console ingelogd. Als u een uitnodiging verzendt, dan kunt u leden uit uw team uitnodigen. Indien u daartoe gemachtigd bent, kunt u gebruikers uitnodigen uit teams waar u niet toe behoort.

Als uw account voor uitgebreide beschikbaarheid is geconfigureerd, dan kunt u de functionaliteit vanaf het menu Bestand op de toegangsconsole in- of uitschakelen.

Als uitgebreide beschikbaarheid voor u is ingeschakeld, dan ziet u een melding als u op de console inlogt. Vanuit deze dialoog kunt u eenvoudig uitgebreide beschikbaarheid uitschakelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u tijdens een sessie wordt gestoord.

 

E-mailmelding en -uitnodiging

E-mailmelding voor uitgebreide beschikbaarheid

Telkens als u de uitgebreide beschikbaarheid-modus inschakelt, wordt door het B Series Appliance een melding verzonden naar het voor uw gebruikersaccount geconfigureerde e-mailadres.

 

BeyondTrust haalt geen e-mailadressen van externe LDAP-adreslijstarchieven. Het e-mailadres moet op een van de volgende twee manieren in BeyondTrust zijn geconfigureerd:
  1. Een beheerder kan een e-mailadres aan een gebruikersaccount toevoegen door naar /login > Gebruikers en beveiliging > Gebruikers te gaan en de account te bewerken.
  2. De gebruiker kan zijn of haar eigen e-mailadres instellen door naar de pagina /login > Mijn account te gaan.

De melding bevat de URL van de site evenals een koppeling om de modus uitgebreide beschikbaarheid snel uit te schakelen.

 

E-mailuitnodiging voor uitgebreide beschikbaarheid

Het B Series Appliance verzendt ook e-mailmeldingen als u voor een sessie wordt uitgenodigd. Zo kunt u een sessie bijwonen zelfs als u op dat moment niet op de console bent ingelogd. De e-mailmelding bevat koppelingen om de uitnodiging te accepteren of af te wijzen, en om de uitnodiging af te wijzen en tegelijkertijd de modus uitgebreide beschikbaarheid uit te schakelen.