Een sessie met een andere gebruikers delen in de iOS toegangsconsoleTik op een iPad op het persoon-symbool rechtsboven in het scherm om een sessie met een ander teamlid te delen. Tik op een iPhone op het symbool Actie onderop het scherm. Tik op Ledenacties.

Ledenacties

Selecteer uit het menu Sessie delen.

Sessie delen

 

Lijst gedeelde sessies op iPhone

Zoek vervolgens het teamlid waarmee u de sessie wilt delen door eerst een team te zoeken waar die gebruiker lid van is. Selecteer een teamnaam om de leden van dat team te bekijken.

 

Lijst sessie-gebruikers op iPhone

U kunt een gebruiker selecteren uit de lijst met teams om uit te nodigen om de sessie bij te wonen. U kunt meerdere uitnodigingen verzenden als u wilt dat meerdere teamleden de sessie bijwonen. Gebruikers worden hier alleen vermeld als zij op de toegangsconsole zijn ingelogd of als voor hen uitgebreide beschikbaarheid is ingeschakeld.

 

Optie uitnodiging annuleren op iPhone

Als u gemachtigd bent sessies te delen met gebruikers die geen lid van uw teams zijn, dan worden extra teams weergegeven, mits deze ten minste één lid bevatten dat op de toegangsconsole is ingelogd of waarvoor uitgebreide beschikbaarheid is ingeschakeld.

Als u een uitnodiging hebt verzonden en deze nog steeds actief is, dan kunt u de uitnodiging intrekken door deze in het menu Uitnodiging annuleren te selecteren. Tik vervolgens op de knop Annuleren. Alleen de eigenaar van de sessie kan uitnodigingen verzenden. Uitnodigingen verlopen niet zolang u de eigenaar van de sessie blijft. Eén gebruiker kan voor een bepaalde sessie maar één keer worden uitgenodigd. De uitnodiging verdwijnt als:

  • De uitnodigende gebruiker de uitnodiging annuleert.
  • De uitnodigende gebruiker de sessie verlaat.
  • De sessie stopt.
  • De uitgenodigde gebruiker de uitnodiging aanvaardt.