Toegangssessies in de Android toegangsconsole bekijken

Sessie in wachtrij    

Actieve sessies zijn binnen de toegangsconsole onderverdeeld in wachtrijen voor teams. Als u in het menu op de optie Sessies tikt, verschijnt er een overzicht met alle geconfigureerde wachtrijen. Deze wachtrijen tonen de teams die in de /login beheerinterface zijn ingesteld. Nadat een team is gedefinieerd, komt een wachtrij beschikbaar in de sectie Sessies van de toegangsconsole.

De Persoonlijke wachtrij bevat sessies die door een ander teamlid specifiek met u zijn gedeeld. De overige wachtrijen zijn voor specifieke teams waar u lid van bent.

Tik op de naam van de wachtrij om sessies te zien die in uitvoering zijn. Het getal naast de Sessie-optie geeft aan hoeveel sessies er in die wachtrij in uitvoering zijn.

 

Als er een sessie met u wordt gedeeld, dan kunt u op de wachtrij tikken waar de sessie binnen valt. Tik vervolgens op de sessie. Selecteer Accepteren. Als u een sessie accepteert, wordt deze op uw apparaat geopend.