Een externe gebruiker uitnodigen om een toegangssessie bij te wonen

Externe ondersteuningstechnicus uitnodigen

Een gebruiker kan in een sessie een externe gebruiker uitnodigen eenmalig aan een sessie deel te nemen. De uitnodigende gebruiker moet op de knop Sessie delen klikken en vervolgens Externe gebruiker uitnodigen selecteren.

 

Toegangsuitnodiging – Externe gebruiker uitnodigen

Er verschijnt een dialoogvenster waarin de gebruiker wordt gevraagd een sessiebeleid te selecteren. Deze beleidslijnen worden in de beheerinterface aangemaakt en hiermee wordt het machtigingsniveau bepaald dat voor de externe gebruiker geldt. Als u een beleid selecteert, wordt de volledige omschrijving van het beleid eronder weergegeven.

Voer de naam van de uitgenodigde gebruiker in. Deze naam verschijnt in het chatvenster en in rapporten. Voer vervolgens opmerkingen in om aan te geven waarom u deze gebruiker uitnodigt. Klik op Uitnodiging aanmaken, waarna een nieuw dialoogvenster verschijnt met de URL voor de uitnodiging.

 

Toegangsuitnodiging gegenereerd - Uitnodigings-URL

Klik op de knop Verzenden om te selecteren hoe u de sessiecode naar de externe gebruiker wilt verzenden. Afhankelijk van de door uw beheerder geselecteerde opties kunt u de uitnodiging van uw lokale e-mailadres verzenden of van een e-mailadres op de server. U kunt de URL ook rechtstreeks naar de externe gebruiker kopiëren en plakken. De externe gebruiker moet het installatieprogramma voor de toegangsconsole downloaden en uitvoeren. Dit is een verkort proces vergeleken met de installatie van de volledige toegangsconsole.

De externe gebruiker heeft alleen toegang tot het sessietabblad en heeft beperkte machtigingen. De externe gebruiker kan nooit de eigenaar van de sessie zijn. Als de uitnodigende gebruiker de sessie verlaat, dan wordt de externe gebruiker uitgelogd.

U kunt meerdere externe gebruikers voor een sessie uitnodigen.