Gebruikers

Gebruikersnaam of wachtwoord wijzigen, gebruiker toevoegen

Gebruikers

Gebruikers

Gebruikers :: Bewerken

Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikers met beheerdersrechten voor de /appliance-interface toevoegen, bewerken of verwijderen. Ook kunt u de gebruikersnaam, schermnaam of het wachtwoord van een beheerder wijzigen. BeyondTrust raadt aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om u te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

Zie Toestelbeheer: Accounts, netwerken en poorten beperken, een STUN-server inschakelen, syslog instellen, inlogovereenkomst inschakelen, beheerdersaccount resetten om regels voor accountbeperking op te stellen, zoals wachtwoordverval en wachtwoordgeschiedenis.

Er moet minstens één gebruikersaccount gedefinieerd zijn. De BeyondTrust Box bevat één vooraf gedefinieerd account, het beheerdersaccount. U kunt alleen het beheerdersaccount houden, extra accounts aanmaken of het beheerdersaccount vervangen.