Beveiliging

Certificaten: SSL-certificaten aanmaken en beheren

Beveiliging :: Certificaten

Beheer SSL-certificaten, maak zelf-ondertekende certificaten en certificaataanvragen aan en importeer certificaten die door een certificeringsautoriteit zijn getekend.

Installatie van certificaat

Beveiliging :: Installatie van certificaat

De BeyondTrust Box wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerd zelf-ondertekend certificaat. Om uw BeyondTrust Box effectief te gebruiken, moet u echter ten minste een zelf-ondertekend certificaat aanmaken en bij voorkeur een door een certificeringsautoriteit getekend certificaat aanvragen en uploaden.

Beveiliging :: Certificaten :: Nieuw certificaat

Klik op Aanmaken om een zelf-ondertekend certificaat of een certificaataanvraag aan te maken. Geef in het veld Certificaat vriendelijke naam een naam op waaraan u dit certificaat kunt herkennen. Kies uit het vervolgkeuzemenu Sleutel of u een nieuwe sleutel wilt aanmaken of selecteer een bestaande sleutel. Voer de overige informatie over uw organisatie in.

Als het aangevraagde certificaat een vervanging is, moet u de bestaande sleutel van het te vervangen certificaat selecteren.

Als het aangevraagde certificaat een vervangende sleutel moet krijgen, dan moet u de Nieuwe sleutel voor het certificaat selecteren.

Voor een vervangende sleutel moet alle informatie in de sectie Beveiliging :: Certificaten :: Nieuw certificaat gelijk zijn aan het certificaat waar u een vervangende sleutel voor aanvraagt. U moet een nieuwe vriendelijke naam voor het certificaat gebruiken zodat u het certificaat eenvoudig in de sectie Beveiliging :: Certificaten kunt terugvinden.

U kunt de vereiste informatie voor de vervangende sleutel verkrijgen door op het eerdere certificaat in de lijst in de sectie Beveiliging :: Certificaten te klikken.

Voor een nieuwe sleutel of een vervangende sleutel zijn de stappen voor het importeren gelijk.

Geef in het veld Naam (algemene naam) een beschrijvende titel voor uw BeyondTrust site op.

Voer in de sectie Alternatieve namen de hostnaam van uw BeyondTrust site in en klik op Toevoegen. Voeg een SAN toe voor alle DNS-namen of IP-adressen die door dit SSL-certificaat moeten worden beveiligd.

DNS-adressen kunnen worden ingevoerd als volledig gekwalificeerde domeinnamen, zoals access.example.com, of het kan een domeinnaam met jokertekens zijn, zoals *.example.com. Een domeinnaam met jokertekens geeft meerdere subdomeinen aan, zoals access.example.com, remote.example.com.

Klik op Certificaataanvraag aanmaken.

Beveiliging :: Certificaat importeren

U kunt een CA-getekend certificaat gebruiken door contact op te nemen met een certificeringsautoriteit naar keuze en een nieuw certificaat te kopen met behulp van het CSR dat u in BeyondTrust hebt aangemaakt. De CA stuurt u dan één of meer nieuwe certificaatbestanden toe, die u op de BeyondTrust Box moet installeren.

Klik op Importeren om uw nieuwe certificaatbestanden te uploaden. Blader naar het eerste bestand en begin met uploaden. Herhaal dit voor alle certificaten die u van uw CA hebt ontvangen. De meeste CA's sturen niet hun basiscertificaat mee. Dit moet echter wel op uw BeyondTrust Box worden geïnstalleerd. Als het basiscertificaat ontbreekt verschijnt de volgende waarschuwing onder uw nieuwe certificaat: “Er ontbreken een of meer certificeringsautoriteiten in de certificaatketen en deze lijkt niet te eindigen in een zelf-ondertekend certificaat”.

Controleer of de informatie die u van de CA hebt ontvangen een koppeling bevat om het basiscertificaat voor uw apparaat kunt te downloaden. Als er geen is, moet u contact opnemen met de CA en er een aanvragen. Als dit niet praktisch is, ga dan naar hun website en zoek naar hun archief met basiscertificaten. Hier zijn alle basiscertificaten van de CA opgeslagen; alle belangrijke CA's publiceren hun basisarchief online.

Meestal kunt u het juiste basiscertificaat het makkelijkst vinden door het certificaatbestand op uw lokale machine te openen en het 'Certificaatpad' of 'Certificaathiërarchie' te bekijken. De basis van deze hiërarchie of dit pad is meestal boven aan de boom weergegeven. Zoek naar dit basiscertificaat. Daarna kunt u het downloaden van het basisarchief van de CA en in uw BeyondTrust Box importeren zoals hierboven is beschreven.

Certificaten

Beveiliging :: Certificaten

Geef een tabel weer van de SSL-certificaten die beschikbaar zijn op uw apparaat.

 

Beveiliging :: Certificaten :: Standaard

Voor verbindingen die geen Server Name Indication (SNI) of een onjuiste SNI opgeven, kunt u een standaard SSL-certificaat uit de lijst selecteren om deze verbindingen te maken door op de knop in de kolom Standaard te klikken. Het standaard SSL-certificaat kan geen zelf-ondertekend certificaat zijn of het standaard BeyondTrust Box-certificaat meegeleverd met de oorspronkelijke installatie.

Voor meer informatie over SNI gaat u naar Server Name Indication.

 

Beveiliging :: Certificaten :: Bewerken

Klik op de naam van een certificaat om details weer te geven en de certificaatketen te beheren.

 

Beveiliging :: Certificaten :: Actie selecteren

U kunt één of meerdere certificaten exporteren door de vakjes voor de betreffende certificaten aan te vinken. Selecteer vervolgens Exporteren in het vervolgkeuzemenu bovenaan de tabel en klik op Toepassen.

 

Beveiliging :: Certificaten :: Exporteren

Als u maar één certificaat wilt downloaden, kunt u onmiddellijk kiezen om het certificaat en/of de certificaatketen, als deze beschikbaar is, bij te voegen. Klik op Exporteren om met downloaden te beginnen.

 

Beveiliging :: Certificaten :: Exporteren

Als u meerdere certificaten wilt downloaden, kunt u of de individuele certificaten downloaden of alle certificaten samen in een PKCS#7=bestand.

Wanneer u ervoor kiest meerdere certificaten als één bestand te downloaden, klikt u op Doorgaan om met downloaden te beginnen. Deze optie exporteert alleen de certificaten zelf, niet de certificaatketen.

 

Beveiliging :: Certificaten :: Exporteren

Om ook de certificaatketens te exporteren, selecteert u individuele export en klikt u op Doorgaan om alle geselecteerde certificaten weer te geven. Voor elk certificaat op uw lijst, kunt u apart selecteren of u het certificaat en/of de certificaatketen, als deze beschikbaar is, wilt exporteren. Klik op Exporteren om met downloaden te beginnen.

 

Beveiliging :: Certificaten :: Actie selecteren

U kunt één of meer certificaten verwijderen door voor elk gewenst certificaat het vakje aan te vinken en in het vervolgkeuzemenu bovenaan de tabel Verwijderen te selecteren. Klik vervolgens op Toepassen.

Onder normale omstandigheden worden certificaten nooit verwijderd, tenzij ze worden vervangen door een ander functionerend certificaat.

 

 

Controleer of u de certificaten die u hebt aangevinkt, inderdaad wilt verwijderen en klik dan op Verwijderen.

 

Certificaataanvragen

Beveiliging :: Certificaataanvragen

Geef een tabel weer van de aanvragen voor certificaten van derden die in behandeling zijn. Klik op de naam van een certificaataanvraag om details weer te geven.

 

Beveiliging :: Certificaten :: Aanvraag bekijken

In de detailsweergave ziet u ook de aanvraaggegevens die u aan uw certificeringsautoriteit stuurt om een ondertekend certificaat aan te vragen.

Als u een certificaat vernieuwt, gebruikt u dezelfde aanvraaggegevens als voor het oorspronkelijke certificaat.

 

Beveiliging :: Certificaataanvragen

Om één of meer certificaataanvragen te verwijderen, vinkt u het vakje voor het gewenste certificaat aan en selecteert u Verwijderen in het vervolgkeuzemenu bovenaan de tabel. Daarna klikt u op Toepassen.

 

Beveiliging :: Aanvragen :: Verwijderen

Controleer of u de certificaataanvragen die u hebt aangevinkt, inderdaad wilt verwijderen en klik dan op Verwijderen.

 

Sleutels

Beveiliging :: Sleutels

Geef een tabel weer met de privésleutels op uw apparaat die bij een certificaat of certificaataanvraag horen. Klik op naam van een certificaat of certificaataanvraag om details weer te geven over het bijbehorende item.

 

Beveiliging :: Certificaten

U kunt één of meer privésleutels exporteren door voor elke gewenste sleutel het vakje aan te vinken en in het vervolgkeuzemenu bovenaan de tabel Exporteren te selecteren. Klik vervolgens op Toepassen.

 

Beveiliging :: Sleutels :: Exporteren

Kies voor elke privésleutel die u wilt exporteren of u het bijbehorende certificaat wilt toevoegen. Als de sleutel bij meer dan een certificaat hoort, selecteer dan welk certificaat u wilt toevoegen. U kunt bij het exporteren geen certificaataanvragen toevoegen. U kunt als u dat wilt de privésleutel beveiligen met een wachtwoordzin. Klik op Exporteren om met downloaden te beginnen.

 

Beveiliging :: Certificaten

U kunt één of meer privésleutels verwijderen door voor elke gewenste sleutel het vakje aan te vinken en in het vervolgkeuzemenu bovenaan de tabel Verwijderen te selecteren. Klik vervolgens op Toepassen.

 

Beveiliging :: Sleutels :: Verwijderen

Controleer of u de privésleutels die u hebt aangevinkt, inderdaad wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.