Richtlijnen voor het dimensioneren van een Privileged Remote Access-virtueel apparaat

De volgende dimensioneringsrichtlijnen voor een gast-VM moeten worden gebruikt om de BeyondTrust PRA Virtual Appliance te ondersteunen.

Voor maximaal 20 gebruikers met 1000 Jump-clients en één gelijktijdige sessie per gebruiker (klein), zijn de eisen voor VMware:

 • 2 virtuele CPU's, 2,5 GHz of sneller
 • 4 GB geheugen
 • 24 GB opslagruimte beschikbaar voor het besturingssysteem
 • 100 GB opslagruimte beschikbaar voor logboeken en opnames

Voor maximaal 300 gebruikers met 10.000 Jump-clients en één gelijktijdige sessie per gebruiker (gemiddeld), zijn de eisen voor VMware:

 • 4 virtuele CPU's, 2,5 GHz of sneller
 • 8 GB geheugen
 • 24 GB opslagruimte beschikbaar voor het besturingssysteem
 • 500 GB secundaire opslag voor logboeken en opnames

Voor maximaal 1000 gebruikers met 25.000 Jump-clients en één gelijktijdige sessie per gebruiker (groot), zijn de eisen voor VMware:

 • 8 virtuele CPU's, 2,5 GHz of sneller
 • 16 GB geheugen
 • 24 GB opslagruimte beschikbaar voor het besturingssysteem
 • 100 GB secundaire opslag op een uiterst snel opslagapparaat
 • 1000 GB tertiaire opslag voor logboeken en opnames

Als u meer dan 1.000 gelijktijdige gebruikers verwacht te hebben, neem dan contact op met BeyondTrust Technical Support op www.beyondtrust.com/support zodat we ervoor kunnen zorgen dat de toegewezen hulpbronnen passen bij wat u nodig hebt.

Omdat de hoeveelheid opgeslagen gegevens voor een bepaalde sessie enorm kan variëren op basis van het soort verzamelde gegevens, de duur van de sessie enz., kan onmogelijk worden gedefinieerd hoeveel opslagruimte nodig is om de gegevens gedurende een bepaalde periode op te slaan. Als uw bedrijf richtlijnen voor het bewaren van gegevens moet opvolgen, adviseert BeyondTrust u om de benodigde hoeveelheid opslagruimte te schatten op basis van uw eigen opslagcapaciteit of om de BeyondTrust-API of de integratieclient te gebruiken om sessiegegevens naar een externe opslag over te zetten.

BeyondTrust Technical Support kan u voor het oplossen van problemen verzoeken om gereserveerde middelen aan uw BeyondTrust PRA Virtual Appliance toe te wijzen overeenkomstig de specificaties in dit document. Houd daar rekening mee, maar verder kunt u desgewenst van deze aanbevelingen afwijken.