Privileged Remote Access voor het virtuele apparaat registreren en bijwerken

U moet eerst de taken in deze sectie hebben voltooid voordat de BeyondTrust update-server het nieuwe apparaat herkent of u naar de /login pagina kunt bladeren.

  1. Haal een SSL-certificaat op dat met uw DNS-naam overeenkomt. Upload het certificaat naar uw apparaat. Zie Gids voor SSL-certificaat voor gedetailleerde instructies.
  2. Maak een schermopname van het tabblad /appliance > Status > Basisinstellingen. Beantwoord de e-mail voor downloaden die u van BeyondTrust technische ondersteuning hebt gekregen en voeg in uw e-mail de schermopname bij evenals het publieke IP-adres (als u dat hebt) of het SSL-certificaat van het apparaat. Als u het SSL-certificaat verzendt, let er dan op dat het in de opmaak PKCS#7 (.p7b) of DER (.cer) is. Verzend geen certificaat in de opmaak PKCS# (.p12 en .pfx).
  3. U moet maximaal 24 uur wachten om BeyondTrust technische ondersteuning het nieuwe apparaat te laten registreren en de benodigde softwarepakketten samen te laten stellen. Daarna moet u deze pakketten installeren volgens de instructies die door BeyondTrust technische ondersteuning worden toegezonden.
  4. Nadat u de het nieuwe softwarelicentiepakket hebt geïnstalleerd, hebt u toegang tot uw /login interface. Zie www.beyondtrust.com/docs/privileged-remote-access/getting-started/admin voor meer informatie.