Takenlijst voor het instellen van het Secure Remote Access Appliance

Deze lijst met taken vormt een korte handleiding voor de stappen die moeten worden doorlopen om uw Secure Remote Access Appliance in te stellen. Volledige informatie kunt u verderop in deze gids vinden. Gebruik deze lijst als een checklist voor de noodzakelijke stappen.

 1. Configureer een DNS A-record voor de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van uw nieuwe site (bijv. access.example.com).
  • Als uw apparaat in uw DMZ of interne netwerk wordt geplaatst, dan is een intern A-record nodig dat naar het interne IP-adres van het apparaat verwijst.
  • Als u externe klanten wilt ondersteunen, dan moet ook een publiek DNS A-record voor het externe IP-adres van het apparaat worden geregistreerd.
  • Zie voor scenario's voor het implementeren van BeyondTrust Het Secure Remote Access Appliance in het netwerk.
 2. Installeer het Secure Remote Access Appliance volgens Vereisten voor Secure Remote Access Appliance.
 3. Verkrijg een SSL-certificaat dat met uw FQDN DNS (bijv. access.example.com) overeenkomt.
  1. Zie Gids voor SSL-certificaat voor volledige informatie.
  2. Importeer de certificaatketen naar uw apparaat en wijs deze aan het IP-adres van het apparaat toe.
  3. Exporteer het basisgedeelte van de certificaatketen (met overeenkomende waardes voor Uitgegeven aan en Uitgegeven door) zonder informatie over de privésleutel en sla het basiscertificaat op voor de volgende stap.
 4. Verzend de volgende drie zaken per e-mail naar BeyondTrust Technical Support:
  • De FQDN DNS-hostnaam van het apparaat uit stap 1.
  • Het in stap 3c geëxporteerde SSL-basiscertificaatsegment.
  • Een schermopname van de pagina /appliance > Status > Basisinstellingen.
 5. Installeer het nieuwe softwarelicentiepakket dat door BeyondTrust Technical Support wordt toegezonden nadat u de stappen 1-4 hebt voltooid.
  1. U wordt per e-mail geïnformeerd wanneer u het softwarelicentiepakket moet installeren met behulp van het hulpprogramma Controleren op updates.
  2. Navigeer na de installatie naar de /login-beheerinterface (bijv. https://access.example.com/login).
  3. Gebruik de standaard inloggegevens admin en password om de eerste keer in te loggen.