Softwarebeheer

Een back-up downloaden, software bijwerken

Beheer > Softwarebeheer

Software :: Backupinstellingen

Het is een belangrijke goede gewoonte voor herstel na een noodgeval om regelmatig een back-upkopie van uw software-instellingen te maken. BeyondTrust beveelt aan om elke keer wanneer de configuratie van uw BeyondTrust Box wijzigt, een back-up van die configuratie te maken. In het geval van een hardwarestoring kunt u met een back-upbestand het herstel versnellen en, indien nodig, van BeyondTrust toegang krijgen tot tijdelijke services met behoud van de instellingen van uw laatste back-up.

Backup wachtwoord

Maak een wachtwoord aan om uw software-back-upbestand met een wachtwoord te beveiligen. Als u ervoor kiest een wachtwoord in te stellen, dan hebt u alleen toegang tot de back-up als u het wachtwoord invoert.

Inclusief logboekgegevens geschiedenis

Als deze optie is aangevinkt, dan bevat uw back-up logboekregistraties van sessies. Als deze optie niet is aangevinkt, dan staan er in uw back-up geen rapportage-gegevens voor sessies.

Backup downloaden

Bewaar een beveiligde kopie van uw softwareconfiguratie. Bewaar dit bestand op een veilige plaats.

Software :: Instellingen herstellen

Backupbestand

Als u een back-up moet herstellen, ga dan naar het allerlaatste back-upbestand dat u hebt bewaard.

Backup wachtwoord

Als u een wachtwoord voor uw back-upbestand hebt aangemaakt, voer dat dan hier in.

Backup uploaden

Upload het back-upbestand naar uw BeyondTrust Box en herstel de instellingen van uw site met de instellingen van de back-up.

Zie voor meer informatie Procedures voor back-up.

Software :: Update uploaden

Gebruik Software-update uploaden om handmatig nieuwe softwarepakketten van BeyondTrust te uploaden. U wordt gevraagd te bevestigen dat u het softwarepakket wilt uploaden. In de sectie Update geüpload wordt extra informatie weergegeven waarmee u uw geüploade pakket kunt verifiëren. Klik op Installeren als u de installatie wilt voltooien of op Update verwijderen als u de update van de tijdelijke locatie wilt verwijderen. Als uw updatepakket alleen extra licenties bevat, dan kunt u de update installeren zonder het apparaat opnieuw te starten. Nadat u hebt bevestigd dat u wilt installeren verschijnt op de pagina een voortgangsbalk om u over het algehele installatieproces te informeren. Hier gemaakte updates werken automatisch alle sites en licenties op uw BeyondTrust Box bij.

De beheerder van uw BeyondTrust Box kan ook de functie Controleren op updates in de /appliance interface gebruiken om automatisch naar nieuwe softwarepakketten te zoeken en deze te installeren.