Een sessie delen met andere gebruikers via de Privileged Web-toegangsconsole

In een sessie kunt u een ander teamlid verzoeken aan een toegangssessie mee te doen. Volg onderstaande stappen om een sessie te delen.

Symbool Deel sessie

   

 1. Klik op het pictogram Sessie delen.
 2.  

  Menu-opties voor sessie delen

 3. Selecteer uit het menu het team waar de gebruiker lid van is.
 4.  

  Team-opties voor sessie delen

 5. Kies uit de lijst met teamleden de gebruiker waar u de sessie mee wilt delen.
 6.  

Sessie-uitnodiging

 1. Uitgenodigde gebruikers zien in de linkeronderhoek van het scherm een uitnodiging verschijnen voor een nieuwe sessie.

 

Een sessie-uitnodiging bekijken via de Privileged Web-toegangsconsole.

 1. Door op BEKIJKEN op de meldingsbanner te klikken, kan informatie over de sessie worden weergegeven. De gebruiker kan dan op ACCEPTEREN klikken om de sessie bij te wonen.

 

  Pictogram chatten Chatvak

 1. Als de gebruiker in de sessie is gekomen, kunt u met hem of haar chatten door op het pictogram Chatten bovenaan het scherm te klikken.

U kunt meerdere uitnodigingen verzenden als u wilt dat meerdere teamleden de sessie bijwonen. Gebruikers worden hier alleen vermeld als zij op de toegangsconsole zijn ingelogd of als voor hen uitgebreide beschikbaarheid is ingeschakeld.

Als u gemachtigd bent sessies te delen met gebruikers die geen lid van uw teams zijn, dan worden extra teams weergegeven, mits deze ten minste één lid bevatten dat op de toegangsconsole is ingelogd of waarvoor uitgebreide beschikbaarheid is ingeschakeld.

Alleen de eigenaar van de sessie kan uitnodigingen verzenden. Uitnodigingen verlopen niet zolang u de eigenaar van de sessie blijft. Eén gebruiker kan voor een bepaalde sessie maar één keer worden uitgenodigd. De uitnodiging verdwijnt als:

 • De uitnodigende gebruiker de uitnodiging annuleert.
 • De uitnodigende gebruiker de sessie verlaat.
 • De sessie stopt.
 • De uitgenodigde gebruiker de uitnodiging aanvaardt.