Het externe eindpunt met gedeeld scherm beheren via Privileged Web

Om externe systemen te bekijken en te beheren, kunt u in een toegangssessie de actie Scherm delen gebruiken.

Woordgebruik scherm delen en pictogram

 

  1. Klik in het sessievenster op de vervolgkeuzelijst Scherm delen en kies de optie Scherm delen. U kunt ook op het pictogram Scherm delen starten klikken om toegang te krijgen tot het eindpunt als het scherm niet automatisch wordt gedeeld.
  2. U kunt in een sessie de volgende acties gebruiken om verschillende functies ut te voeren.

Hulpmiddelen voor scherm delen

Pictogram Scherm delen starten

Stop met scherm delen.

Besturing van toetsenbord of muis starten of stoppen

Start of stop de besturing van het externe toetsenbord en de externe muis terwijl u de externe computer bekijkt.

Pictogram eindpuntbesturing

Als uw machtigingen dat toestaan, kunt u voor de externe gebruiker de schermweergave en de invoer vanuit de muis en het toetsenbord uitschakelen. In de weergave van de eindgebruiker van het privacyscherm wordt duidelijk uitgelegd dat de BeyondTrust-gebruiker de weergave van de eindgebruiker heeft uitgeschakeld. De eindgebruiker kan op elk gewenst moment de controle terugkrijgen door Ctrl+Alt+Del in te drukken.

Als alternatief kunt u voor de externe gebruiker de invoer vanuit de muis en het toetsenbord uitschakelen terwijl ze nog wel het scherm kunnen zien. Wanneer de invoer beperkt is, wordt rond de beeldschermen van de eindgebruiker een oranje kader weergegeven en een bericht getoond dat de BeyondTrust-gebruiker de muis en toetsenbord beheert. De eindgebruiker kan op elk gewenst moment de controle terugkrijgen door Ctrl+Alt+Del in te drukken.

Beperkte interactie met het eindpunt is alleen beschikbaar bij toegang tot macOS- of Windows-computers. Beperkte interactie met klanten is alleen beschikbaar wanneer Windows-computers worden ondersteund. In Windows Vista en nieuwere versies moet de eindpuntclient worden bijgewerkt. In Windows 8 is deze functie beperkt tot uitschakelen van de muis en het toetsenbord.

Pictogram aan/uit

Start het externe systeem opnieuw op in normale of veilige modus met netwerkmogelijkheden of sluit het externe systeem af.

Pictogram Windows/beveiliging

Zend een opdracht Ctrl-Alt-Del naar de externe computer.

Pictogram speciale acties

Voer een speciale actie op het externe systeem uit. De beschikbare mogelijkheden zijn afhankelijk van het besturingssysteem op het externe systeem en van de configuratie ervan. Standaard scripts zijn voor de gebruiker beschikbaar in een uitklapmenu. Door gebruik te maken van de speciale actie Uitvoeren als op een Windows®-systeem kunt u ook inloggegevens gebruiken van een Beheerder voor toegang tot eindpunten. Voor gebruik van Beheerder van verificatiegegevens voor eindpunt is een aparte onderhoudsovereenkomst met BeyondTrust vereist. Als een onderhoudsovereenkomst eenmaal is afgesloten, mag u de benodigde middleware vanuit het BeyondTrust self-service center downloaden.

Pictogram virtueel toetsenbord omschakelen

Schakel het virtuele toetsenbord om.

Het pictogram met het klembord in de toegangsconsole van Privileged Web, waarmee u kunt wisselen tussen het klembord. Schakel het klembord om.

Pictogram beeldscherm weergeven

Selecteer een alternatief beeldscherm op de externe computer om weer te geven. Het primaire beeldscherm wordt met een P aangegeven.

Pictogram schalen

Bekijk het externe scherm op ware grootte of op schaal.

Pictogram kwaliteit

Selecteer de kleuroptimalisatiemodus waarmee u het externe systeem wilt bekijken. Als u vooral videobeelden gaat delen, kies dan Geoptimaliseerd voor video. Kies anders uit Zwart-wit (gebruikt minder bandbreedte), Weinig kleuren, Meer kleuren of Alle kleuren (gebruikt meer bandbreedte). Met zowel de modus Geoptimaliseerd voor video als de modus Alle kleuren kunt u de echte achtergrond van het bureaublad bekijken.

Pictogram volledig scherm

Bekijk het externe bureaublad als volledig scherm of keer terug naar de weergave van de interface. Wanneer u het externe systeem als volledig scherm bekijkt, dan worden speciale toetsen naar het externe systeem doorgezonden. Dit zijn onder meer wijzigingstoetsen, functietoetsen en de Windows starttoets. NB: dit is niet van toepassing op de opdracht Ctrl-Alt-Del.