Jumpsnelkoppelingen gebruiken voor toegang tot eindpunten in de Privileged Web-toegangsconsole

Privileged Web-toegangsconsole-interface

Veel gebruikte jumpsnelkoppelingen

 

Om toegang tot een eindpunt te krijgen moet u vanaf de pagina Jump-clients van de /login beheerinterface een jumpsnelkoppeling op dat systeem installeren.

Jumpsnelkoppelingen worden weergegeven in Jumpgroepen. Als u aan een of meer Jumpgroepen bent toegewezen, hebt u toegang tot de jumpsnelkoppelingen in die groepen met de machtigingen die uw beheerder u heeft toegekend.

Uw persoonlijke lijst met jumpsnelkoppelingen is voornamelijk bedoeld voor eigen gebruik, hoewel uw teamleiders, teammanagers en gebruikers die alle jumpsnelkoppelingen mogen zien, toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke lijst met jumpsnelkoppelingen. Evenzo kunt u, als u een teammanager of teamleider bent met de juiste machtigingen, de persoonlijke lijsten met jumpsnelkoppelingen van uw teamleden zien. Daarnaast kunt u toegangsrechten hebben tot jumpsnelkoppelingen in Jumpgroepen waartoe u niet behoort en de persoonlijke jumpsnelkoppelingen van niet-teamleden.

U kunt op drie manieren toegang krijgen tot eindpunten:

 • Zoek en selecteer een eindpunt uit de lijst Mijn Jumpgroepen.
 • Kies een Jumpgroep en selecteer een eindpunt uit de lijst met eindpunten voor die groep.
 • Selecteer een sessie uit de lijst Veel gebruikte jumpsnelkoppelingen.

In de lijst Veel gebruikte jumpsnelkoppelingen worden alle jumpsnelkoppelingen weergegeven waar u regelmatig toegang toe hebt. Om een sessie te starten met een veel gebruikte jumpsnelkoppeling, plaatst u de muis boven de sessie en klikt u op Sessie starten.

Volg onderstaande stappen om toegang tot een jumpsnelkoppeling te krijgen:

Knop Alles vernieuwen voor jumpsnelkoppelingen Informatie over jumpsnelkoppeling

 

 1. Selecteer een locatie en klik op de knop Alles vernieuwen.

 2. Er wordt een lijst met jumpsnelkoppelingen gevuld, waarin u informatie over de jumpsnelkoppeling kunt bekijken, zoals: Naam, Methode, Groep, Status en Laatste toegang. Om meer informatie over de jumpsnelkoppeling te zien, kunt u op het plus-teken naast de naam van de jumpsnelkoppeling klikken.
 3. Klik op de knop JUMP om een sessie met het eindpunt te starten.

Autorisatie door eindgebruiker of derde

Afhankelijk van de configuratie van jumpsnelkoppelingen binnen de /login beheerinterface kan er aan een jumpsnelkoppeling een Jumpbeleid zijn geassocieerd en kan er in het beleid een autorisatiecomponent zijn gedefinieerd waarin wordt afgedwongen dat de gebruiker toestemming van een derde partij of een beheerder nodig heeft voordat hij of zij een toegangssessie met de jumpsnelkoppeling kan starten. Om meer te weten te komen over het configureren van kennisgevingen van derden en eindgebruikers en over goedkeuring, zie Jumpbeleidslijnen: Stel roosters, kennisgevingen en toestemmingen voor jumpsnelkoppelingen in.

Prompt met vraag naar de reden voor het verzoek

 1. Nadat u op de knop JUMP hebt geklikt en toegang hebt aangevraagd, verschijnt er een prompt waarin u wordt gevraagd een reden in te voeren waarom u toegang tot het systeem wilt hebben.
 2.  

  Prompt voor duur van de toegang

 3. Vervolgens moet u aangeven wanneer en hoe lang u toegang tot het systeem wilt hebben.
 4. Nadat het verzoek is ingediend, krijgt de externe partij of de voor goedkeuring van toegangsverzoeken verantwoordelijke persoon een waarschuwing via een e-mailmelding en kan hij of zij het verzoek goedkeuren of weigeren. Hoewel andere fiatteurs het e-mailadres kunnen zien van de persoon die het verzoek heeft goedgekeurd of geweigerd, kan de aanvrager dit niet.
 5.  

  Bericht dat autorisatie is geweigerd

 6. Nadat het verzoek is behandeld, verschijnt in de informatie van de jumpsnelkoppeling een kennisgeving over de autorisatie met ofwel de tekst 'goedgekeurd' of 'geweigerd'. Als toegang wordt verleend, kan de gebruiker op de knop Jump tikken om toegang tot het systeem te krijgen.
 7.  

  Prompt voor toegang

 8. U krijgt een bericht te zien met de vraag of u een toegangssessie wilt opstarten.
 9. Als u besluit de sessie op te starten, verschijnen de opmerkingen van de goedkeurende partij en kunt u het systeem openen.

 

Aanmelden met opgeslagen inloggegevens

Inloggegevens voor automatisch inloggen

Inloggegevens afkomstig van de Beheerder van verificatiegegevens voor eindpunt kunnen worden gebruikt voor RDP en voor het uitvoeren van een externe Jump. Als een gebruiker besluit een externe Jump of een externe RDP uit te voeren en er geen automatische inloggegevens beschikbaar zijn, dan moeten er bij de prompt een gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevoerd voordat de toegangssessie met het eindpunt kan starten. Als de /login beheerinterface is geconfigureerd met automatische inloggegevens en antwoordt dat er voor een bepaalde gebruiker en jumpsnelkoppeling maar één set inloggegevens beschikbaar is, dan wordt het verzoek om inloggegevens overgeslagen en wordt die enkele set inloggegevens gebruikt om de sessie te starten. Als er in de /login beheerinterface meerdere inloggegevens zijn geconfigureerd, dan kan de gebruiker kiezen om de opgeslagen inloggegevens te gebruiken of om handmatig inloggegevens in te voeren. Zie voor meer informatie over beheer en configuratie van inloggegevens Beveiliging: Beveiligingsinstellingen beheren.