De opdrachtshell op het externe eindpunt openen via de Privileged Web-console

Met externe opdrachtshell kan een bevoorrechte gebruiker een interface met virtuele opdrachtregel op het externe systeem openen. De gebruiker kan dan lokaal opdrachten invoeren die op het externe systeem worden uitgevoerd. U kunt vanuit meerdere shells werken. NB: Scripts die de gebruiker tot zijn of haar beschikking heeft kunnen ook via de interface met scherm delen op het externe systeem worden uitgevoerd.

Uw beheerder kan ook opnames van een externe shell inschakelen zodat u van elke shell een video kunt maken die later vanuit het sessierapport kan worden bekeken. Als opname van opdrachtshell is ingeschakeld, dan is ook een transcript van de opdrachtshell beschikbaar.

Optie opdrachtshell

  1. Om in een toegangssessie toegang tot de Opdrachtshell te krijgen, moet u op de vervolgkeuzelijst Scherm delen in de bovenhoek van het scherm klikken.
  2. Selecteer de optie Opdrachtshell.
  3. Nadat u de optie Opdrachtshell hebt gekozen, verschijnen de opties voor opdrachten en verschijnt een prompt.

Prompt voor opdrachtshell

Hulpmiddelen voor opdrachtshell

Pictogram Opdrachtshell stoppen

Stop de toegang tot de opdrachtregel als u deze niet meer nodig hebt.

Opdrachtshell toevoegen

Open een nieuwe shell om meerdere opdrachtregels uit te voeren of individuele shells te sluiten zonder toegang tot opdrachtregels te verlaten. Shells worden in tabbladen onderaan het scherm weergegeven.