Verifiëren vanuit de API voor client-scripts

Met deze functie kunnen gebruikers zich aanmelden bij de Privileged Web-toegangsconsole en naar een eindpunt jumpen met gebruik van de PRA clientscripting-API.

De URL van de API voor client-scripting volgt de volgende indeling https://access.example.com/api/client_script waarbij access.example.com de hostnaam van uw apparaat is.

Deze API ondersteunt een client-type (web_console), een uit te voeren bewerking (uitvoeren) en een opdracht (start_jump_item_session). Er worden geen andere opdrachten ondersteund voor het clienttype web_console.

Als gebruikers ingelogd zijn bij de desktoptoegangsconsole wanneer ze via type=web_console naar URL voor clientscripting-API gaan, wordt deze uitgelogd bij de desktoptoegangsconsole en ingelogd bij de Privileged Web-toegangsconsole. Als dit niet het gewenste gedrag is, moet de gebruiker een Client Scripting API URL gebruiken met type=rep in plaats van type=web_console.

Als de gebruiker is ingelogd bij de Privileged Web-toegangsconsole en de API vraagt type=rep op, wordt deze uitgelogd bij de Privileged Web-toegangsconsole en ingelogd bij de desktoptoegangsconsole.

Hier volgt een voorbeeld van een geldig API-verzoek voor een client-script:

  • https://access.example.com/api/client_script?type=web_console&operation=execute&action=start_jump_item_session&search_string=ABCDEF02

Als de gebruiker reeds is aangemeld bij de Privileged Web-toegangsconsole, wordt de bovenstaande opdracht in het browsertabblad uitgevoerd waarin de Privileged Web-toegangsconsole wordt uitgevoerd. In dit geval start de opdracht een sessie met de Jump-client waarvan de hostnaam, opmerkingen of publiek of privé-IP-adres de tekenreeks “ABCDEF02” bevat.

Als de gebruiker nog niet is aangemeld bij de Privileged Web-toegangsconsole, wordt door de bovenstaande opdracht een nieuw browsertabblad geopend en wordt de gebruiker omgeleid naar /login voor verificatie (deze stap wordt overgeslagen indien de gebruiker reeds is aangemeld bij /login). De gebruiker wordt vervolgens omgeleid naar de Privileged Web-toegangsconsole en de opdracht start een sessie met de Jump-client waarvan de hostnaam, opmerkingen of publiek of privé-IP-adres de tekenreeks “ABCDEF02” bevat.

In beide gevallen moet de gebruiker, in het geval dat meer dan één jumpsnelkoppeling overeenkomt met de zoekcriteria, de juiste jumpsnelkoppeling in een lijst selecteren. Als er geen jumpsnelkoppelingen overeenkomen met de zoekcriteria, geeft de Privileged Web-toegangsconsole een foutbericht weer aan de gebruiker.

Alle zoekcriteria voor de opdracht start_jump_item_session worden ondersteund met type=web_console, waaronder:

  • jump.method
  • search_string
  • client.hostname
  • client.comments
  • client.tag
  • client.public_ip
  • client.private_ip
  • session.custom.<naam attribuutcode>