Een externe gebruiker uitnodigen om een Privileged Web-sessie bij te wonen

U kunt in een sessie een externe gebruiker eenmalig uitnodigen om aan een sessie deel te nemen. Volg onderstaande stappen om een externe gebruiker uit te nodigen voor een sessie.

Symbool Deel sessie

 1. Klik terwijl u in een sessie bent op de knop Sessie delen.
 2. Menu-opties voor sessie delen

 3. Selecteer uit het menu Externe ondersteuningstechnicus uitnodigen.
 4. Selecteer een beveiligingsbeleid. Deze beleidslijnen worden in de /login-beheerinterface aangemaakt en hiermee wordt het machtigingsniveau bepaald dat voor de externe gebruiker geldt. Als u een beleid selecteert, wordt de volledige omschrijving van het beleid eronder weergegeven.
 5. Voer de naam van de uitgenodigde gebruiker in. Deze naam verschijnt in het chatvenster en in rapporten.
 6. Voer vervolgens opmerkingen in om aan te geven waarom u deze gebruiker uitnodigt.
 7. Klik op Verzenden, waarna een nieuw dialoogvenster verschijnt met de URL voor de uitnodiging.
 8. Afhankelijk van de door uw beheerder geselecteerde opties kunt u de uitnodiging van uw lokale e-mailadres verzenden of van een e-mailadres op de server. U kunt de URL ook kopiëren en plakken en naar de gebruiker versturen.

Download-instructies voor WAC

 1. Als de externe gebruiker op de uitnodigings-URL voor toegang klikt, krijgt deze de mogelijkheid om aan de sessie deel te nemen met gebruik van de Privileged Web-toegangsconsole of om Desktoptoegangsconsole te downloaden en te installeren.
 2. Nadat de externe gebruiker Privileged Web-toegangsconsole heeft gekozen, of nadat hij of zij de Desktoptoegangsconsole heeft geïnstalleerd, kan hij of zij deelnemen aan de sessie.

Nu volgen enkele tips voor het gebruik van de functie om een externe gebruiker uit te nodigen:

 • De externe gebruiker heeft alleen toegang tot het sessietabblad en heeft beperkte machtigingen.
 • De externe gebruiker kan nooit de eigenaar van de sessie zijn.
 • Als de uitnodigende gebruiker de sessie verlaat, dan wordt de externe gebruiker uitgelogd.
 • U kunt meerdere externe gebruikers uitnodigen.
 • De externe gebruiker kan opwaarderen naar de Desktoptoegangsconsole. Als op de knop Opwaarderen geklikt wordt, opent een nieuw tabblad in de browser waarmee de gebruiker wordt omgeleid naar de uitnodigings-URL voor toegang voor de Desktoptoegangsconsole.