Terug naar een actieve sessie in de Privileged Web-toegangsconsole

Als u meerdere toegangssessies hebt, dan kunt u op elk gewenst moment naar een andere sessie teruggaan. Om naar een eindpunt terug te gaan waar u al in een andere sessie toegang toe hebt, moet u de volgende stappen uitvoeren:

Menu actieve sessies

    

  1. Klik op het vervolgkeuzemenu Sessies.

Het getal dat in de vervolgkeuzelijst Sessies is vermeld, geeft aan tot hoeveel actieve sessies u tegelijkertijd toegang hebt.

Bekijk actieve sessies met eindpunten en kies er een uit het eindpuntoverzicht.

  1. Selecteer een eindpunt uit de lijst.
  2.  

  3. U gaat dan naar de sessie voor dat bepaalde eindpunt.

Naar eindpunten zoeken

In de Privileged Web-toegangsconsole kunt u naar specifieke eindpunten zoeken terwijl u in een toegangssessie bent. U kunt in de zoekresultaten ook op de knop Starten klikken om een sessie naar dat eindpunt te starten.

Pictogram zoeken

  1. Klik op het pictogram Zoeken linksboven in het scherm.
  2. Voer in de zoekbalk de naam van het eindpunt in.
  3. Selecteer uit de zoekresultaten het eindpunt waarnaartoe u een sessie wilt starten en klik op de knop Starten om een sessie te starten.

Het zoekvenster voor sessies en opties in de Privileged Web-toegangsconsole.