Een sessie met andere gebruikers delen

Een sessie delen

Nodig een andere gebruiker uit om een sessie bij te wonen door in de sessiehulpmiddelen op de knop Delen te klikken. Standaard worden hier alleen de teams vermeld waar u toe behoort.

U kunt een gebruiker selecteren uit de lijst met teams om uit te nodigen om de sessie bij te wonen.

Als u Elke gebruiker selecteert, dan wordt de uitnodiging naar de teamwachtrij verstuurd zodat een willekeurige individuele gebruiker in het geselecteerde team de sessie kan bijwonen. U kunt meerdere uitnodigingen verzenden als u wilt dat meerdere gebruikers uit het team de sessie bijwonen.

Gebruikers worden hier alleen vermeld als zij op de console zijn ingelogd of als voor hen uitgebreide beschikbaarheid is ingeschakeld.

Als u gemachtigd bent sessies te delen met gebruikers die geen lid van uw teams zijn, dan worden extra teams weergegeven, mits deze ten minste één lid bevatten dat ingelogd is of waarvoor uitgebreide beschikbaarheid is ingeschakeld.

Als u een gebruiker waarvoor uitgebreide beschikbaarheid is ingeschakeld uitnodigt, dan wordt per e-mail een kennisgeving naar hem of haar verzonden.

Als u een uitnodiging hebt verzonden en deze nog steeds actief is, dan kunt u de uitnodiging intrekken door deze in het menu Uitnodiging annuleren te selecteren. Alleen de eigenaar van de sessie kan uitnodigingen verzenden. Uitnodigingen verlopen niet zolang u de eigenaar van de sessie blijft. Eén gebruiker kan voor een bepaalde sessie maar één keer worden uitgenodigd.

Een uitnodiging wordt inactief als een van de volgende gebeurtenissen optreedt:

  • De uitnodigende gebruiker annuleert de uitnodiging
  • De sessie stopt
  • De uitgenodigde gebruiker aanvaardt de uitnodiging
  • De uitgenodigde gebruiker wijst de uitnodiging af

Als een extra gebruiker zich bij een gedeelde sessie voegt, kan hij of zij de gehele chat-geschiedenis zien.