Het dashboard gebruiken om teamleden te beheren

Het dashboard van de toegangsconsole.

Via het dashboard kunnen bevoorrechte gebruikers lopende sessies zien en erop meekijken, zodat zij als manager toezicht op hun medewerkers hebben. Op basis van de rollen die op de pagina Teams van de beheerinterface zijn toegewezen, kunnen teamleiders van een bepaald team met teamleden meekijken en kunnen teambeheerders zowel met teamleiders als met teamleden van dat team meekijken.

Als een gebruiker teambeheerder of teamleider van een of meer teams is en een van die wachtrijen selecteert, dan verschijnt het dashboard-deelvenster onder het wachtrijselectie-deelvenster op het tabblad Start van de console. In dit deelvenster verschijnen alleen ingelogde teamleden met een lagere rol voor het geselecteerde team.

Selecteer een gebruiker vanuit het dashboard-deelvenster om sessies te bekijken die deze uitvoert. Een teambeheerder of teamleider kan een sessie van een andere gebruiker van dat team overnemen door de betreffende sessie uit de wachtrij te selecteren en op de knop Overnemen te klikken. Hiermee wordt het eigendom van de sessie naar die teambeheerder of teamleider overgedragen, terwijl de oorspronkelijke eigenaar als deelnemer in de sessie blijft.

Een teammanager kan ook aan een sessie deelnemen die al aan de gang is door op de knop Bij sessie voegen te klikken. Dit is bijna hetzelfde als wanneer iemand aan een sessie deelneemt via een sessie-uitnodiging, alleen is er geen uitnodiging vereist.

 

PRA-dashboardmonitor

Bovendien kan, als dit in de /login interface is geconfigureerd, een teambeheerder of teamleider met teamleden van een lagere rol meekijken ook als er geen lopende sessies zijn, zolang die gebruikers in de console zijn ingelogd.

 

Pictogram indicator meekijken

In de hoek van het bureaublad van de gebruiker verschijnt een pictogram dat aangeeft dat er wordt meegekeken. Als de gebruiker met de cursor naar dit pictogram gaat, dan gaat dit naar een andere hoek om te voorkomen dat het scherm wordt afgedekt. Selecteer de gebruiker van wie u het scherm wilt bekijken en klik dan op de knop Meekijken. Hierdoor wordt een nieuw tabblad op uw console geopend, waarin de console van de gebruiker wordt weergegeven.

Om de besturing van de computer van de gebruiker over te nemen, moet u op de knop Besturing muis/toetsenbord inschakelen klikken.

Een gebruiker kan binnen een team alleen andere gebruikers beheren die een lagere rol hebben dan hij of zij zelf heeft. Let er echter op dat rollen strikt binnen een bepaald team gelden, zodat een gebruiker misschien in het ene team een andere gebruiker kan beheren, maar diezelfde gebruiker in een ander team niet kan beheren.