Toegangssessies op de iOS toegangsconsole bekijken

 

Wachtrijen voor toegangssessies op een iPad

Actieve sessies zijn binnen de toegangsconsole onderverdeeld in wachtrijen voor teams. Als u op het symbool Sessies onderop het scherm tikt, dan verschijnt een overzicht met alle geconfigureerde wachtrijen. Deze wachtrijen zijn gebaseerd op de teams die u in de /login beheerinterface hebt ingesteld. Nadat een team is gedefinieerd, komt een wachtrij beschikbaar in de sectie Sessies van de toegangsconsole. Deze wachtrij wordt altijd weergegeven zolang ten minste één teamlid in de toegangsconsole is ingelogd.

De Persoonlijke wachtrij bevat sessies die u momenteel in uitvoering hebt of sessies die door een ander lid specifiek met u zijn gedeeld. De overige wachtrijen zijn voor specifieke teams waar u lid van bent.

 

Actieve toegangssessie in wachtrij op iPad

Tik op de naam van de wachtrij om sessies te zien die in uitvoering zijn. Tik op een sessie om informatie over het systeem of de sessie te zien. Tik op de optie Terug om naar een sessie te gaan.

 

Sessie delen accepteren op iPad

Als er een sessie met u wordt gedeeld, dan kunt u op de wachtrij tikken waar de sessie binnen valt. Tik vervolgens op de sessie. Selecteer Accepteren. Als u een sessie accepteert, dan verschijnt deze op uw scherm.